1652 Utstillingsteknikk/handling

Mål:

Øke kunnskapen og ferdighetene til hundeeiere som ønsker å delta på eksteriørutstillinger.
Lære om teknikker innen handling, lære om regler og retningslinjer, stell og håndtering av hund på utstilling.Praktisk trening på utstillingssituasjonen, håndtering og ringtrening.

Målgruppe:

Hundeeiere som ønsker å delta på eksteriørutstillinger.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hvorfor stille hund, kort om anatomi og fysiologi, hva slags forberedelser trengs til utstilling, regler og retningslinjer, gangen på en utstilling. Gruppeinndelingen, regler for deltakelse, premieringssystem, hvordan forstå kritikkskjemaet, forberedelser og hvordan opptre som handler, sportsånd, trening av utstillingshunden mentalt og fysisk.

Stikkord:

Hva ser dommeren etter? Hva passer for den enkelte ekvipasje, hvordan motivere og føre i utstillingsringen.
Hvordan forberede hunden/håndtering, stell, miljøtrening og fysisk trening. Hvordan ta best mulig vare på hunden i utstillingssituasjonen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, powerpointpresentasjon, dialog, demonstrasjon, spørsmål og diskusjoner, det settes opp ring og gjennomføres praktisk trening

Problemstillinger:

Hvordan stille opp hunden, stå stille, tilgjengelighet, tannvisning, hva ser dommeren etter, forsterker og hjelpemidler, framvisning av hund, teknikker og posisjoner, kontakttrening, motivasjon, bordtrening, føring av hunden, bevegelse og ringtrening, det settes opp ring og gjennomføres praktisk trening, også trekant og fram og tilbake. Tilpassing av håndtering og tempo i forhold til opprinnelse og bruksområde for den enkelte rase.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Grunnleggende handling

Stikkord:

Hvordan stille opp hunden, stå stille, tilgjengelighet,tannvisning, hva ser dommeren etter, forsterker og hjelpemidler, framvisning av hund, teknikker og posisjoner, kontakttrening, motivasjon, bordtrening, føring av hunden, bevegelse og ringtrening, det settes opp ring og gjennomføres praktisk trening, også trekant og fram og tilbake. Tilpassing av håndtering og tempo i forhold til opprinnelse og bruksområde for den enkelte rase.

Arbeidsform og gjennomføring:

Dialog, demonstrasjon, spørsmål og diskusjoner, praktisk trening i ringen

Problemstillinger:

Hva passer for den enkelte ekvipasje? Hvordan motivere og føre i utstillingsringen? Samarbeid mellom hund og handler

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Praktiske øvelser og individuell instruksjon for handler og hund og i gruppe

Stikkord:

Gruppetrening i ringen, individuell trening i trekant og fram og tilbake. Hva ser dommeren etter? Gangen på en virkelig utstilling. Hvordan lese egen hund? Hvordan sørge for at hunden får koblet av? Praktisk trening med tannvisning, bordtrening, håndtering, forstyrrelser, passering og føring i ringen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser i grupper og individuelt som gjelder ovennenvnte.

Problemstillinger:

Hva passer for den enkelte ekvipasje, hvordan motivere og føre i utstillingsringen? Ssamarbeid mellom hund og handler. Hvordan takle forstyrrelser? Hvordan ta vare på hunden, hvile og motivasjon?

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Praktiske øvelser og individuell instruksjon for handler og hund og i gruppe

Stikkord:

Gruppetrening i ringen, individuell trening i ringen med trekant og fram og tilbake. Gangen på en virkelig utstilling. Hvordan lese egen hund? Hvordan sørge for at hunden får koblet av? Hvordan opprettholde motivasjonen? Praktisk trening med tannvisning, bordtrening, håndtering, forstyrrelser, passering og føring i ringen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser i grupper og individuelt som gjelder ovennenvnte.

Problemstillinger:

Hva passer for den enkelte ekvipasje? Hvordan motivere og føre i utstillingsringen? Samarbeid mellom hund og handler. Hvordan takle forstyrrelser? Hvordan ta vare på hunden? Hvile og motivasjon.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Praktiske øvelser og individuell instruksjon for handler og hund og i gruppe

Stikkord:

Praktisk trening med tannvisning, bordtrening, håndtering, forstyrrelser, passering og føring i ringen.
Gruppetrening i ringen, individuell trening i ringen med trekant og fram og tilbake. Gangen på en virkelig utstilling. Hvordan lese egen hund? Hvordan sørge for at hunden får koblet av? Hvordan opprettholde motivasjonen? Praktisk trening med tannvisning, bordtrening, håndtering, forstyrrelser, passering og føring i ringen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser i grupper og individuelt som gjelder ovennenvnte.

Problemstillinger:

Hva passer for den enkelte ekvipasje? Hvordan motivere og føre i utstillingsringen? Samarbeid mellom hund og handler. Hvordan takle forstyrrelser og press? Hvordan ta vare på hunden? Hvile og motivasjon.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKKs utstillingsreglement
NKKs brosjyre "Ny i ringen"

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring som hundetrener/hundeinstruktør, god formidlingsevne, erfaring som utstiller fra store utstillinger, erfaring i å stille flere hunder/flere raser, gjerne erfaring fra oppdrett.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKKs utstillingsreglement
NKKs bok "Med hund på utstilling" av Buvik, Granaas Hansen og Kolpus

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering/diskusjon ved kursslutt