1641 Valp-/unghund stående fuglehunder

Mål:

  • Gi kursdeltakerne innføring i grunnleggende dressur.
    • Gi kunnskap om lover og regler for hundehold, hund og helse, fysisk trening og hvordan forebygge skader. Motivere deltakerne til egentrening.
    • Ved kursavslutning skal hundene kunne forskjellige øvelser og vise god kontakt med fører.

Målgruppe:

Eiere av valper/unghunder (primært stående fuglehunder) som ønsker innføring i grunndressur og forberedelse til jaktrettet dressur.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere.

Eventuelle merknader:

Tre instruktører deltar under den praktiske delen av kurset for å kunne gi individuell veiledning til kursdeltakerne. Kursdeltakerne oppfordres til daglig egentrening mellom kurskveldene.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Allmenn hundekunnskap

Stikkord:

Teori om allmenn hundekunnskap, herunder hundens adferd, utvikling og naturlige behov.
Praktiske øvelser: Kontakt og innlæring lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring:

1 time teori på dagens tema.
Praktiske øvelser i nært samarbeid med instruktørene.

Problemstillinger:

Bli kjent med deltakerne og vurdere hvor den enkelte står. Gi individuell veiledning alt etter nivå på dressuren.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Innlæring og lederskap

Stikkord:

Teori om innlæring og lederskap, herunder å spille på hundens naturlige instinkter som flokkdyr.
Praktiske øvelser: Trene på kontakt og lineføring, innlæring på øvelsen "sitt"

Arbeidsform og gjennomføring:

1 time teori på dagens tema.
Praktiske øvelser i nært samarbeid med instruktørene.

Problemstillinger:

Gi individuell veiledning til den enkelte kursdeltaker med hovedvekt på kontakt og belønning til rett tid.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hund og helse

Stikkord:

Teori om hund og helse med følgende deltema: Førstehjelp, skadeforebyggende tiltak, alminnelige sykdommer hos hund. Foredragsholder er instruktør som også er veterinær.
Praktiske øvelser: Trene på kontakt og lineføring og øvelsen "sitt". Introdusere øvelsen "stå".

Arbeidsform og gjennomføring:

1 time teori på dagens tema.
Praktiske øvelser i nært samarbeid med instruktørene.

Problemstillinger:

Gi individuell veiledning til den enkelte kursdeltaker med hovedvekt på kontakt og belønning til rett tid og på riktig måte. God anledning til spørsmål under teoridelen.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lover og regler for hundehold

Stikkord:

Teori: Gjennomgang av Hundeloven, kommunale forskrifter med hjemmel i hundeloven, Lov om dyrevelferd og annen relevant lovgivning.
Praktiske øvelser: Trene på kontakt og lineføring og øvelsene "sitt" og "stå". Introdusere øvelsen innkalling.

Arbeidsform og gjennomføring:

1 time teori på dagens tema.
Praktiske øvelser i nært samarbeid med instruktørene.

Problemstillinger:

Gi individuell veiledning til den enkelte kursdeltaker med hovedvekt på kontakt og belønning til rett tid.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fysisk trening og ernæring

Stikkord:

Teori om fysisk trening og ernæring, herunder skadeforebygging, fysisk trening i båndtvangstida og riktige ernæring under hardt arbeid, for eksempel. jakt og jaktprøver. Foreleser er instruktør med erfaring som hundekjører (nordisk stil)på elitenivå i Norge.
Praktiske øvelser: Trene på kontakt og lineføring og øvelsene "sitt", "stå" og innkalling.

Arbeidsform og gjennomføring:

1 time teori på dagens tema.
Praktiske øvelser i nært samarbeid med instruktørene.

Problemstillinger:

Gi individuell veiledning til den enkelte kursdeltaker med hovedvekt på kontakt og belønning til rett tid.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Innlæring og lederskap

Stikkord:

Repetisjon av teori om innlæring og lederskap, herunder å spille på hundens naturlige instinkter som flokkdyr og forberedelser til jakt-trening.
Praktiske øvelser: Trene på kontakt og lineføring og øvelsene "sitt", "stå" og innkalling.

Arbeidsform og gjennomføring:

1 time teori på dagens tema.
Praktiske øvelser i nært samarbeid med instruktørene.

Problemstillinger:

Gi individuell veiledning til den enkelte kursdeltaker med hovedvekt på kontakt og belønning til rett tid.
Drøfte utfordringer når valpen introduseres for fugl.
Praktiske øvelser: Trene på kontakt og lineføring og øvelsene "sitt", "stå" og innkalling.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Jakt og jaktprøver

Stikkord:

Teori om jakt med stående fuglehund og om jaktprøver, herunder de ulike prøveformene og kort om jaktprøvereglementet.
Praktiske øvelser: Trene på kontakt og lineføring og øvelsene "sitt", "stå" og innkalling.

Arbeidsform og gjennomføring:

1 time teori på dagens tema.
Praktiske øvelser i nært samarbeid med instruktørene.

Problemstillinger:

Synliggjøre betydningen av god grunndressur og jevnlig trening. Stimulere deltakerne til deltakelse på jaktprøver

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Avslutning/evaluering

Stikkord:

Overblikk over teori som er gjennomgått. Stimulere til å delta på klubbens organiserte treninger.
Evalueringsskjema fra samtlige deltakere.
Uformell konkurranse i de disiplinene som er trent på gjennom kurset. Kursbevis.

Arbeidsform og gjennomføring:

1 time teori på dagens tema.
Praktiske øvelser i nært samarbeid med instruktørene.

Problemstillinger:

Identifisere eventuelle behov for bistand - gi råd og veiledning for videre egentrening.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Klubbens kursmateriell (kompendium) som er utviklet med base i instruktørutdanning fra Hundskolan Vision og Fuglehundklubbenes Forbund.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktørutdanning fra Fuglehundklubbenes Forbund (min. fase 1) og/eller instruktørkurs hos Hundskolan Vision, Sverige (Mattias Westerlund).

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Instruktørkompendium Fase 1 (Fuglehundklubbenes Forbund), Instruktørkompendium Hundskolan Vision.

Opplegg for evaluering:

Samtlige deltakere fyller ut evalueringsskjema. Kursdeltakerne gis presis tilbakemelding i løpet av kurset og ved avslutning.