1637 Nybegynnerkurs i birøkt

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi en innføring i birøkt, om biologi, stell av bier, materiell og lokal birøkt. Er tenkt som forkurs for kurs og oppfølging i praktisk birøkt for de som ønsker det.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer som ønsker informasjon om bienes biologi og mulighetene for å starte med birøkt.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Om birøkt og bienes biolgi og lokal birøkt.

Stikkord:
Oppstart kurs Film, lysbilder overhead og honningsmaking.

Arbeidsform og gjennomføring:
Framvisning med kommentar, spørsmål og svar

2. samling
TmL: 4
Tema:
Bienes betydning i naturen og som honningprodusent.

Stikkord:
Lysbilder og overhead

Arbeidsform og gjennomføring:
Framvisning med kommentar, spørsmål og svar

3. samling
TmL: 4
Tema:
Materiell, bigårdsplassen

Stikkord:
Lysbilder overhead og materiell

Arbeidsform og gjennomføring:
Framvisning med kommentar, spørsmål og svar og demonstrasjon.

4. samling
TmL: 4
Tema:
Bier som hobby, attåtnæring/næring, økonomi, avsluttning kurs

Stikkord:
lysbilder og overhead

Arbeidsform og gjennomføring:
Framvisning med kommentar, spørsmål og svar. Evaluering av kurs. Kursbevis.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Mitt første år som birøkter. Ingar`sis birøkt
- Film "Droningen og dens gode hjelpere"

For lærer/instruktør:
- I tillegg til ovennevnte, Egil Villumstads birøkt som hobby og næring.
- Rolf Lunders Håndbok i birøkt m. flere.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Erfarne birøktere og kursholdere. 37 og 38 år som birøktere. Har holdt 6-7 birøkterkurs og deltatt på flere.

Utfyllende opplysninger

Bygger på Norges birøkterlags kursmateriell og eget materiell og erfaringer fra kurs i 2014. Som forkurs for kurs og oppfølging i praktisk birøkt for de som ønsker det.
Kurset går over 16 timer på 4 torsdagskvelder i februar 2015 med film, lysbilder, materielldemonstrasjon og honningsmaking m.m.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.