1630 RIK - konkurranse

Mål:

Gi deltakerene ny kunnskap og nye metoder til videre trening mot høyere nivå i RIK.

Målgruppe:

Hundefører som er interessert i el allerede driver med RIK

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Alle deltakere som ønsker å delta i gruppe C må ha fremvist lisens. De som ønsker å fokusere på SL el evt lydighet kan evt bytte ut gruppe C øktene sine med gruppe B

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Oppvarming og trening

Stikkord:

En og en ekvipasje forklarer og viser instruktøren hvor langt man har kommet og hvilke problemstillinger som ønskes hjelp med

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis veileding med instruktør - en og en ekvipasje

Problemstillinger:

Hvorfor gjør hunden som han gjør / evt feil?
Hvilke tilnærmings metoder finnes til den aktuelle problemstillingen?
En og en ekvipasje får tips og hjelp i sin trening

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Trening Gruppe C og B

Stikkord:

Instruktøren viser og forklarer hver ekvipasje alternative løsningsformer for den aktuelle problemstilling den ekvipasjen har og viste ved 1 samling. Han forteller om sitt inntrykk av hunden og hunden drifter og hvorfor han ville valgt den aktuelle tilnærmings metoden

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis veileding med instruktør - en og en ekvipasje

Problemstillinger:

Hvordan reagerer hunden på ny tilnærmingsform?
Bør man finne en annen metode?
Hvordan er samarbeidet mellom hund og fører?
Hvordan type hund har man og hva burde man jobbe med?

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Trening Gruppe B og C

Stikkord:

Instruktøren viser og forklarer hver ekvipasje alternative løsningsformer som ved 1 og 2 samling.
Instruktøren ser på hundens reaksjon på evt forandringer i trenings opplegg, og evaluerer drifts bilde, kommer med justeringer til anbefalte treningsmetode for hver enkelt hund.
Hver ekvipasje før instruktørens tips iforhold til videre trening.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis veileding med instruktør - en og en ekvipasje - oppsummering og evaluering teori

Problemstillinger:

Hvorfor gjør hunden som den gjør og evt aktuelle feil?
Hvilke svakheter og styrker er i instruktørens øyne de man skal jobbe med i videre trening?
Evt nye tips til videre trening òg hvordan kan må hente mest poeng i sin videre trening på konkurranser?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regler for internasjonale konkurranser NKK.
Studiekompendiet til RIK Grunnkurs NKK.

Krav til lærer/instruktør:

En som selv har drevet med sporten, og oppnådd gode resultater til å regnes som kjent innen RIK miljøet og som innehar utdanning fra sitt hjemland til å drive med opplæring av andre.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Regler for internasjonale konkurranser NKK.
Studiekompendiet til RIK Grunnkurs NKK.
Studiekompendiet for RIk-figurantkurs NKK.

Opplegg for evaluering:

Personlig tilbakemelding om/til hver ekvipasje fra instruktør ved 3 samling