1626 Rallylydighet, nybegynner

Mål:

Elevene skal etter fullført kurs være motiverte for, og i stand til å konkurrere i klasse 1 - 2 i Rallylydighet.

Målgruppe:

Deltakerne bør kunne grunnleggende Rallylydighetsøvelser (Pre Rallylydighetskurs) eller være på appellmerkenivå i lydighet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er skissert som kurs på 7 kvelder med til sammen 14 timer, men kan også avholdes som helgekurs der dette er ønskelig.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kort om historien til Norsk Rallylydighet. Gjennomgang av reglementet.

Stikkord:

Samspill. Holdninger. Om positiv innlæring av øvelsene. Om holdninger til treningsvenner og konkurrenter. Tillatte kommandoer og kroppsspråk. Hundens språk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori

Problemstillinger:

Hva er Rallylydighet?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Øvelser fra klasse 1 og 2. Vektlegging på frontøvelser og vending på stedet. Poengtrekk.

Stikkord:

Sitt - øvelser. Holter og vendinger på stedet. Sitt og bli. Tilhørende øvelsene: 101, 104, 116, 117, 122, 123, 126, 205, 207, 213.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3. Trene på momenter og øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med tilbakemeldinger = mestring og videreutvikling for alle, under veiledning av godkjent NRL instruktør, som viser øvelsene med egen hund. Korte økter og positivt treningsmiljø.

Problemstillinger:

Hva trekkes det poeng for?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Øvelser fra klasse 1 og 2. Vektlegging på dekk og innkomst uten sitt. Disk.

Stikkord:

Dekk - øvelser. Fot med vendinger, innkomst med fot. Tilhørende øvelsene: 102, 103, 105 – 109, 114, 115, 206, 208.

Arbeidsform og gjennomføring:

Som for kveld 2.

Problemstillinger:

Hva fører til disk?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Øvelser fra klasse 1 og 2. Vektlegging på lineføring, vendinger og tempoendringer. Brifing.

Stikkord:

Fotøvelser – med vendinger. Fot med tempoendringer. Stå. Sette sammen noen skilt. Øvelsene: 110 – 113, 118 – 120, 202, 209 – 212, 215 – 216, 218.

Arbeidsform og gjennomføring:

Som for kveld 2.

Problemstillinger:

Hvorfor brife?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Startprosedyre. Sidelengs forflytning og forstyrrelser i banen.

Stikkord:

Sidesteg til høyre, med og uten stopp. Kjegleøvelse – slalom og mat. Små mini baner med alle typer gjennomgåtte skilt. Øvelsene: 121, 127 – 129, 201, 217.

Arbeidsform og gjennomføring:

Som for kveld 2.

Problemstillinger:

Hva menes med forstyrrelser i banen?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Øvelser fra klasse 1 og 2. Vektlegging på kjegleøvelser, innkalling i front og hopp over hinder. Kritikkskjema

Stikkord:

Kjegleøvelse - spiral. Små minibaner med forskjellige skilt. Øvelsene: 101 – 129 med spesiell vekt på 124, 125. Innkallingsøvelse, 203 – 204. Hopp - 214.

Arbeidsform og gjennomføring:

Som for kveld 2.

Problemstillinger:

Hvordan lese kritikkskjemaet?

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Konkurranse.

Stikkord:

Kurset avsluttes med litt teori og en liten konkurranse i rallylydighet, som tilrettelegges kursdeltakernes ferdighetsnivå.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis.

Problemstillinger:

Hvordan kan den enkelte forberede seg til konkurranse?

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK sine Rallylydighets regler.

Krav til lærer/instruktør:

Utdannet NRL instruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKK sine Rallylydighets regler.

Opplegg for evaluering:

Kurset avsluttes med utdeling av kursbevis og råd om treningen videre for hver enkelt ekvipasje. Deltakerne vil også få fortløpende tilbakemeldinger til hver enkelt, på kurkveldene. Evalueringskjema.