1625 Pre Rallylydighet

Mål:

Elevene skal etter fullført kurs være motiverte for - og i stand til, å gå nybegynnerkurs i rallylydighet.

Målgruppe:

Deltakere rett fra valpekurs eller grunnkurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er skissert som kurs på 8 kvelder med til sammen 16 timer. Instruktøren viser øvelsene med egen hund.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hvordan trene effektivt. Belønning – hva og hvordan. Kontakt og kontaktlyd Grunnleggende øvelser i rallylydighet. Om positiv trening.

Stikkord:

Å finne den optimale belønning for egen hund. Kontakt. Sitt, bli, utgangsstilling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3, øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med momentene = mestring og videreutvikling.

Problemstillinger:

Hvorfor er det viktig å belønne med "rett" belønning?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kroppsspråket vårt. Grunnleggende øvelser i rallylydighet.

Stikkord:

Momenter fra sist. Raske dekker. Innkomst høyre. Vending på stedet til høyre.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3, øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med momentene = mestring og videreutvikling.

Problemstillinger:

Hvorfor har kroppsspråket vårt så stor betydning?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hundens språk. Grunnleggende øvelser i rallylydighet.

Stikkord:

Momenter fra sist. Innkomst fra venstre. Vending på stedet til venstre. Dekk og bli.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3, øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med momentene = mestring og videreutvikling.

Problemstillinger:

Hva må vi ta hensyn til ved vendinger (høyre/venstre) - hvorfor og hvordan?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Stress. Grunnleggende øvelser i rallylydighet.

Stikkord:

Momenter fra sist. Start på lineføring. Innkalling. Sitt i front. Innlæring av target.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3, øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med momentene = mestring og videreutvikling.

Problemstillinger:

Hva er stress?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hvordan stoppe uønsket atferd. Grunnleggende øvelser i rallylydighet.

Stikkord:

Momenter fra sist. Lineføring/fri ved fot. Innkalling i front. Target videre.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3, øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med momentene = mestring og videreutvikling.

Problemstillinger:

Hvordan kan vi unngå uønsket atferd?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Når vi trener. Grunnleggende øvelser i rallylydighet.

Stikkord:

Momenter fra sist. Dekk under marsj. Lineføring med temposkifte. Stå.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3, øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med momentene = mestring og videreutvikling.

Problemstillinger:

Hvordan bør man legge opp treningen?

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Generalisering. Grunnleggende øvelser i rallylydighet.

Stikkord:

Momenter fra sist. Stå og bli. Rygge.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3, øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med momentene = mestring og videreutvikling.

Problemstillinger:

Hva er generalisering?

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forstyrrelser. Grunnleggende øvelser i rallylydighet.

Stikkord:

Momenter fra sist. Stå under marsj. Lineføring bakover. Trening med forstyrrelser. (Lineføring, sitt, innkalling m.m.) Konkurranse.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3, øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med momentene = mestring og videreutvikling.

Problemstillinger:

Hva er forstyrrelser?

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK sine Rallylydighetsregler.

Krav til lærer/instruktør:

Utdannet instruktør i NRL.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKK sine Rallylydighetsregler. Lydighetstrening i teori og praksis. Niina Svartberg: Med sikte på 10\'an Niina Svartberg: Å lyckas på tävling.

Opplegg for evaluering:

Utdeling av kursbevis og råd om videre trening for hver enkelt ekvipasje. Evalueringsskjema.