1617 Retrieverarbeid -ulike tema

Mål:

Gi en grundigere innføring i et av momentene i retrieverarbeid over tre kveld. Momentene kan være nærsøk, markering, feltsøk, dirigering, vilthåndtering eller vanndirigering.

Målgruppe:

Deltakere som har gått jaktkurs tidligere og som trenger ekstra hjelp/ innføring i et spesifikt tema innen retrieverarbeid.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Retriever Temakurs i nærsøk, markering, feltsøk, dirigering, vilthåndtering eller vanndirigering.

Stikkord:

Øvelser i det aktuelle temaet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Deltakere og instruktør jobber med temaet ute i skog og mark. Øvelser i det aktuelle temaet utføres og det gis individuell instruksjon til hver enkel deltaker. Deltakerne observerer hverandre.

Problemstillinger:

Jaktlydighet og ro ved foten.
Avlevering av apporten.

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Retriever Temakurs i nærsøk, markering, feltsøk, dirigering, vilthåndtering eller vanndirigering.

Stikkord:

Øvelser i det aktuelle temaet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Deltakerer jobber med de øvelser instruktøren ga dem på 1. samling

Problemstillinger:

Jaktlydighet og ro ved foten. Avlevering av apporten.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Retriever Temakurs i nærsøk, markering, feltsøk, dirigering, vilthåndtering eller vanndirigering.

Stikkord:

Øvelser i det aktuelle temaet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Deltakere og instruktør jobber med temaet ute i skog og mark. Egen treningen evalueres av deltakere og evt. spørsmål tas opp. Øvelser i det aktuelle temaet utføres og det gis individuell instruksjon til hver enkel deltaker. Deltakerne observerer hverandre.

Problemstillinger:

Jaktlydighet og ro ved foten.
Avlevering av apporten.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Diverse artikler. Lena Bratsberg; Retrieveren som apportør.

Krav til lærer/instruktør:

Deltatt i jaktprøver med egen hund. Og evt. godkjent instruktør gjennom NKK eller tilsvarende utdannelser.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema deles ut siste kurskveld. Alternativt ringes deltakere til etter endt kurs og det blir en muntlig evaluering.