1609 NysgjerrigOla

Mål:

Skape positive holdninger til landbruk og naturbruk blant ungdom, ved å vise hvilke muligheter som finnes.
Bidra til å rekruttere ungdom til morgendagens landbruk og naturbruksnæringer.
Deltakerne skal formidle mulighetene innenfor landbruk og naturbruk til andre 4H-ere.

Målgruppe:

Ungdom mellom 14 og 18 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset består av 4 samlinger à 1-2 overnattinger i løpet av et år. Hele prosjektet skal gjennomføres på en positiv, morsom og mulighetsorientert måte!

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Mat fra fjord og jord

Stikkord:

Vi fokuserer på hva som finnes i havet av mat vi kan spise og dra nytte av. Dra på båttur med en av Jeløy kystlag sine veteranbåter. Gi informasjon om fiskerinæringen. Lage mat hos kystlaget ute ved hjelp av bål og røykeovn.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag om hva som lever i havet, hva vi kan dra nytte av og hvordan dette påvirker miljøet. Båttur og matlaging, alt med praktisk deltakelse.

Problemstillinger:

Hva kan vi få ut av fisket? Hvordan vil dette påvirke mangfoldet i havet? Hvordan lage sunn mat på bål?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Tradisjonelt og ikke tradisjonelt landbruk

Stikkord:

Se på ulike gårdsbedrifter. Vi skal besøke Carlberg gård, der skal vi høre om deres utfordringer i oppstartsfasen, hvordan bedriften går nå og deres mål. Vi drar vidre til Øko Rygge hvor vi skal høre om hvordan deres samarbeid oppstod og utviklet seg til hva det er i dag, hva som er spesielt med økologisk landbruk samt en fjøsomvisning. Deretter skal vi til Vestre Bjølsund, dette er en gårdsbutikk, her skal vi spise lunsj i loftslokalet og høre om hvordan denne drives og hvor de får varene sine fra. På Elvestad Gård skal vi høre mer generelt om hvordan det er å være en fulltidsbonde, for eksempel hva gjør bonden om vinteren. Til slutt skal vi til Grønt pakkeri/Grøde, her skal vi få omvisning i pakkeriet og høre om hva som er spesielt med Østfold når det kommer til matproduksjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gårdsbesøk og foredrag

Problemstillinger:

Hvilke yrkesmuligheter finnes når man har en gård? Hvordan kan vi bruke gården som utgangspunkt for forretningsvirksomhet?

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Grûndervirksomhet, tenke anderledes, avløserarbeid, formidle hva vi har lært

Stikkord:

Besøke Bamsrud låven for omvisning og høre om hvordan de utviklet bedriften. Høre om hvordan natur og gårdsbarnehagen Linnea startet opp, hvordan og hva barna lærer. Få besøk av Landbrukstjenester Østfold som forteller om mulighetene hos dem for avløsere. Legge en plan for hver og en av deltakerne om hvordan de skal formidle hva de lærer gjennom prosjektet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, omvisning.

Problemstillinger:

Hva slags andre næringer kan man jobbe med på en gård enn landbruk? Hvordan jobber man for å formidle informasjon til barnehagebarn om natur? Hvilke muligheter finnes hvis man ikke har gård? Hvordan formidle hva vi lærer i prosjektet?

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Tenke anderledes, Støtte ordninger

Stikkord:

Vi skal besøke en kalkunoppdretter og Søndre Rud gård som driver med hjorteoppdrett. Deretter skal Innovasjon Østfold snakke om innovasjon generelt, sine støtteordninger, hva de vil satse på i fremtiden og la deltakerne utfolde seg i en liten kreativ workshop.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, omvisning og oppgavearbeid

Problemstillinger:

Hvilke muligheter finnes det i landbruket? Hva kan Innovasjon Østfold bidra med? Hva trenger Norge i fremtiden?

5. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Utdanningsmuligheter

Stikkord:

Besøke Våler kick-off senter for omvisning og overnatting. Matlaging på bål. Besøke Tomb og Kalnes vgs. få omvisning på skolene og høre om deres studietilbud.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og omvisning

Problemstillinger:

Hvilke studiemuligheter finnes på Tomb og Kalnes vgs?

6. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Utdanningsmuligheter

Stikkord:

Vi skal til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Her skal vi høre om deres utdanningstilbud med fokus på alle de grønne yrkene man kan få etter endt studie, livet på Campus, omvisning i universitetsparken.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og omvisning

Problemstillinger:

Hvilke studiemuligheter finnes på NMBU? Hvordan er studielivet?

7. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Innovativt land- og skogbruk

Stikkord:

Vi skal besøke årets unge bonde, Tor Jacob Solberg og høre om hvordan han har jobbet for å komme der han er i dag og omvisning i et topp moderne melkefjøs. På Helhetssenteret skal vi få omvisning av entreprenøren bak konseptet og trene sammen med en personlig trener i "Farmfit", der vi bruker det som finnes naturlig i skogen til å trene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, omvisning og fysisk aktivitet

Problemstillinger:

Hvordan bli årets unge bonde? Hvordan utvikle nye prosjekter på eksisterende gård? Hvordan bruke skogen som en treningsarena?

8. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Skogbruk

Stikkord:

Vi skal se hvordan en skogsmaskin fungerer. En skogbrukeier skal ta oss med og fortelle om sin arbeidsdag. Representant fra Fylkesmannen i Østfold skal fortelle generelt om skognæringen og hvordan fremtidsutsiktene ser ut.

Problemstillinger:

Hvordan ser arbeidsdagen ut for en skogbruker? Hvordan ser fremtiden ut for næringen og hvordan er situasjonen i dag?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Prosjektheftet "NysgjerrigOla".

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap om naturbruk.

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering ved kursets slutt.