1593 Bronsjemerke- forberedelse

Mål:

Å bidra til å øke kunnskap hos eier om hvordan å få til et godt samarbeid mellom hund og eier.
Rekruttere hundeeiere for å skape interesse for lydighet.

Målgruppe:

Alle hundeeiere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Gjennomgang av øvelsene til bronsjemerke. Innlæringsteori. Beløningsverdi. Baklengskjeding, fokus/kontakt

Stikkord:

Hovedmomenter: Sitte pent venstre side, tannvisning, kontakt med fører, dekk , dekk - gå i fra.

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og 2 hjelpeinstruktører.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lære hund og eier å bruke lek som belønning. Lineføring/bakpartskontroll. Baklengskjeding, fokus/kontakt

Stikkord:

Hovedmomenter : Innkalling. Sitte inn på plass fra foran , siden osv. Følge "fot" forskjellige vinkler, bli- trening. Bli sittende ved tannvisning.

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og 2 hjelpeinstruktører.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lineføring. Baklengskjeding. Innlæring av stå

Stikkord:

Hovedmomenter: Ned-dekk, Ned-dekk -gå i fra. Bli stående under marsj. Bli sittende ved tannvisning. Følge "fot" i forskjellige vinkler.

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og 2 hjelpeinstruktører.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Å begynne å sette sammen kjeder. Fortsette innlæring av stå.

Stikkord:

Hovedmomenter: Stå. Følge lineføring med fokus, 1 min dekk. Tannvisning

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og 2 hjelpeinstruktører.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fortsette med å sette sammen kjeder. Repetisjon lekeverdi. Omvendt lokking (kroppsbeherskelse)

Stikkord:

Hovedmomenter: Trene på å vente på belønning(omvendt lokking). Fellesdekk, tannvisning, "fokus" under marsj".

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og 2 hjelpeinstruktører.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Om å trene utholdenhet. Motivasjonsbygging. Momenttrening

Stikkord:

Individuell trening.
Felles: Fellesdekk. Tannvisning, fokus under "marsj". Kjeder

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og 2 hjelpeinstruktører.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Repitisjon av tidligere , etter behov

Stikkord:

Individuell trening.
Felles: Fellesdekk. Tannvisning, fokus under "marsj". Kjeder

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og 2 hjelpeinstruktører.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Generalprøve. Gjennomgang til bronsjemerkeprøve/ trene konkurranse

Stikkord:

Kjøre program
Individuell trening
Konkurransetrening

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og 2 hjelpeinstruktører.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regelverk Bronsjemerkeprøve
Utdelt materiale

Krav til lærer/instruktør:

Trinn 1 NKK instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Klikkertrening i teori og praksis , sikte på en 10`an.