1590 Feltsøk

Mål:

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap slik at de kan planlegge og gjennomføre et feltsøk for aktivisering og for konkurranse.

Målgruppe:

Alle som ønsker å aktivisere hunden sin med søk av gjenstander og ekvipasjer og som ønsker å starte i NBF sitt bruksprogram.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Helgekurs

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teori Feltsøk

Stikkord:

Hva er Feltsøk. Utstyr. Legging av gjenstadner i feltet. Merking og tråkking av feltet. Påvirkning, forsterkning. Hvordan skal vi oppføre oss under feltsøket? Bruk av vind.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesing m/overhead og tavle evnt pc som hjelpemiddel. Spørsmål og diskusjon.

Problemstillinger:

Legging av gjenstander i feltet. Merking og tråkking av felt. Påvirkning, forsterknin. Hvordan skal vi oppføre oss under feltsøket? Bruk av vind.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Feltsøk

Stikkord:

Alle får prøve med egen hund. Instruktør gir veiledning. Alle ser på hver enkelt hund og får veiledning på hva som skjer og hvorfor.

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon. Instruksjon og praktisk trening m/veiledning

Problemstillinger:

Legging av gjenstander i feltet. Merking og tråkking av felt. Påvirkning, forsterknin. Hvordan skal vi oppføre oss under feltsøket? Bruk av vind. Spørsmål

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Feltsøk

Stikkord:

Fortsette fra dagen før, alle får prøve med egen hund. Instruktør gir videre veiledning. Alle ser på hver enkelt hund og får veiledning i hva som skjer og hvorfor. Løse evnt problemer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruksjon. Praktisk trening m/veiledning.

Problemstillinger:

Sjekke hver enkelt ekvipasje og gi råd for videre trening. Fokus på samarbeid, motivasjon, påvirkning til den enkelte hund

Litteratur/materiell for deltakerne:

Din hund og din hund II av Svein Jærverud. Uppletande av Inki Sjøsten.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør trinn I, II, III. Eller som har konkurrert i bruks.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samme som for deltager

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema