1587 Førstehjelp for fjellvandrere

Mål:

  • Kunnskapsmål: Få en forståelse for hvilke skader og ulykker som kan oppstå i fjellet. Lære om hvordan å håndtere dette på beste måte- Livreddende førstehjelp. Forebygge forverring av skade.
  • Ferdsighetsmål: Kunne utføre livreddende førstehjelp, så som hjerte- lungeredning. Kameratredning. Håndtering av sår, kutt og bruddskader inntil profesjonell hjelp kommer. Kunnskap om forfrysninger.

Målgruppe:

Folk som går på tur i fjellet.

1. samling

Timer med lærer:9

Tema:

1. Introduksjon av deltakere og instruktører.
2. Gjennomføring av øveser- for eksempel to skadd og fire til å hjelpe (gjerne utgangspunkt i opplevd hendelse).
3. Oppsummering av øvelsen; konsekvenser ved å bli syk/komme til skade langt fra kvalifisert hjelp, varslingsmuligheter, ly og varme, bistandsressurser, aktuelle kartverk/kartreferanser, mottak av hkp. Litt om psykisk førstehjelp. Litt om generell nedkjøling. Hvor alvorlig er dette problemet i forhold til syke/tilskadekomne? Hvordan arter det seg? Hvordan kan det forebygges?
4. Gjennomgang av hvilke andre tiltak som kan være aktuelle; leiring, bandasjering, spjelking, transportering m. m. Demo av bandasjemateriell og improvisert spjelk.
5. Praktisk øvelse. Spjelkeøvelse, løft og nødforflytning og planlagt forflytning, bygging av improvisert båre og skikjelke.
6. Håndtering av hode, bryst og bukskader, brudd, kutt og flenger, snøblindhet og forfrysninger.

Arbeidsform:

Forelesning, gruppe arbeid og praktisk øvelse.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Førstehjelp Røde Kors, "Kunnskap redder liv"

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør og Norsk autorisert helsepersonell

Opplegg for evaluering:

Løpende tilbakemeldinger fra kursleder, selvevaluering og vurdering/tilbakemeldinger fra deltakerne