1572 Artsregistrering av sopp

Mål:

Lære soppinteresserte å bruke gps og registrere funnene i artsdatabanken.
Få oppfrisket og utvidet kunnskapen om ulike sopparter.

Målgruppe:

Hovedsakelig soppsakkyndige, men alle med litt soppkunnskap kan være med.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er en oppfølging av kurs i artsregistrering.

1. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Bruk av GPS, bestemme sopp og registrere i artsobservasjoner

Stikkord:

Lære å bruke GPS ute i skogen. Finne sopp, artsbestemme den og registrere dens biotop, koordinater og gjerne fotografere den. Deretter gå inn på pc og lære å registrere funnene i artsobservasjoner

Arbeidsform og gjennomføring:

Repetere bruken GPS, veilede de helt uøvde. Diskutere funn/artsbestemmelse. Legge funnet inn på artsobservasjoner.

Problemstillinger:

Hvordan virker gps?
Hvordan kartlegger vi?
Hva skal være med?
Hvilken art?
Hvordan legge inn i artsobservasjoner?

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Bruk av GPS, bestemme sopp og registrere i artsobservasjoner

Stikkord:

Lære å bruke GPS ute i skogen. Finne sopp, artsbestemme den og registrere dens biotop, koordinater og gjerne fotografere den. Deretter gå inn på pc og lære å registrere funnene i artsobservasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring:

Repetere bruken GPS, veiledede helt uøvde. Diskutere funn/artsbestemmelse. Legge funnet inn på artsobservasjoner. Lære litt mer om redigering, legge inn foto ol.

Problemstillinger:

Hvordan kartlegger vi?
Hva skal være med?
Hvilken art?
Hvordan legge inn i artsobservasjoner?
Hvordan legge inn foto?
Hvordan redigere i artsobservasjoner?

3. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Bruk av GPS, bestemme sopp og registrere i artsobservasjoner

Stikkord:

Lære å bruke GPS ute i skogen. Finne sopp, artsbestemme den og registrere dens biotop, koordinater og gjerne fotografere den. Deretter gå inn på pc og lære å registrere funnene i artsobservasjoner

Arbeidsform og gjennomføring:

Repetere bruken GPS, veilede de helt uøvde. Diskutere funn/artsbestemmelse. Legge funnet inn på artsobservasjoner. Lære litt mer om redigering, legge inn foto ol.

Problemstillinger:

Som i 2.samling

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Bruk av GPS, bestemme sopp og registrere i artsobservasjoner

Stikkord:

Lære å bruke GPS ute i skogen. Finne sopp, artsbestemme den og registrere dens biotop, koordinater og gjerne fotografere den. Deretter gå inn på pc og lære å registrere funnene i artsobservasjoner

Arbeidsform og gjennomføring:

Repetere bruken GPS, veilede de helt uøvde. Diskutere funn/artsbestemmelse. Legge funnet inn på artsobservasjoner. Lære litt mer om redigering, legge inn foto ol.

Problemstillinger:

Som i 2. og 3. samling

Litteratur/materiell for deltakerne:

GPS. Fotoapparat. PC med internett-tilkobling, diverse soppbøker.

Opplegg for evaluering:

Samtale