1562 Medisinske urter i norsk natur

Mål:

  • Få kjennskap til medisinske urter i norsk natur.
    • Lære om virkestoffer i medisinplanter.
    • Lære om hvordan å lage urteblandinger.
    • Lære om urter til bruk ved sykdom.

Målgruppe:

Alle interesserte, hageeiere, grønnsakdyrkere, økologer, vegetarianere m.fl.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det er flere måter å gjennomføre et slikt kurs, dvs. rekkefølgen på "samlingene" kan byttes. Kurset kan holdes som et helgekurs. 1. samling fredag kveld, 2. samling lørdag formiddag og 3. samling lørdag ettermiddag og 4. samling søndag. Dette kurset tar ikke sikte på praktisk innsamling og tillaging av feks urteekstrakter eller salver mv.

1. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 5

Tema:

Innledende om virkestoffer i medisinplantene, litt om produksjon av urteteer, tinkturer, salver mm, hvordan man lager urteblandinger mot konkrete plager og om adaptogene urter, hva er det og hvorfor er de så viktige, litt om medisinske sopper og om svenskedråper og andre universalmiddel.

Stikkord:

Virkestoffer, tillaging av urteteer, tinkturer, salver mm. Urteblandinger, adaptogene urter og medisinsk sopp og om svenskdråper og andre "universalmidler".

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesninger/foredrag, samtaler. Bruk av flora og annen litteratur.

Problemstillinger:

Identifisering av planter i naturen og kunnskap om bruk.

2. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 5

Tema:

Presentasjon av de viktigste og mest effektive urtene ved sykdommer og plager i ulike organer og organsystemer. Lag ditt eget urteapotek og litt om hvilke urter som er mest aktuelle å dyrke i egen hage

Stikkord:

Plantekunnskap: kunnskap om effektive urter

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og demonstrasjon av friske urter

Problemstillinger:

Plager i organer og organsystemer og presentasjon av de mest effektive medisinske urtene. Litt om dyrking av medisinske urter og urteapotek.

3. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 5

Tema:

De viktigste og mest effektive urtene ved sykdommer og plager i ulike organer og organsystemer fortsetter. Dessuten litt om hvilke urteremedier man bør ha i huset for å kunne ta hånd om hverdagsplagene.

Stikkord:

Plantekunnskap: kunnskap om effektive urter

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og demonstrasjon av friske urter

Problemstillinger:

Plager i organ og organsystemer med presentasjoner. Urteremedier til hverdagsplager.

4. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 5

Tema:

Om å samle medisinplanter i norsk natur. Ekskursjon i renessansehage med demonstrasjon av medisinske urter og ekskursjon på Lade for å finne og demonstrere viltvoksende medisinske urter

Stikkord:

Plantekunnskap, innsamling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Ekskursjon og demonstrasjon

Problemstillinger:

Hvordan identifisere urtene ute i naturen?

Litteratur/materiell for deltakerne:

"Medisinske urter i Norge" av Rolv Hjelmstad. 2012

Krav til lærer/instruktør:

Gode kunnskaper i botanikk generellt og medisinske urter spesielt

Opplegg for evaluering:

Deltagerne diskuterer kurset på slutten og gir en skriftlig evaluering og tips om forbedringer