1555 Klippeklatring

Mål:

Formålet med kurset er å bli trygg på klippeklatring utendørs og å bli kjent på klatrefelt som passer for nybegynnere.
Deltakerne skal få kunnskap om alt klatreutstyr som kreves for å klatre på boltede ruter og hvordan dette utstyret skal brukes.
Etter endt kurs skal deltakerne selv kunne klatre trygt på utendørs klatrefelt, ved å lede en boltet klatrerute, sette topptau, rappelere ned og sikre andre som klatrer på led/topptau

Målgruppe:

Nybegynnere, folk som har klatret litt innendørs eller utendørs. Aldersgrense 16 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 12 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset går over en helg (fredag kveld, lørdag, søndag). Kursbeskrivelse for Klippeklatrekurset finne på nettsiden: http://www.stavanger-turistforening.no/activity.php?ac_id=54334

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Utstyr, knuter, innbinding, sikring med taubrems og gri-gri, topptauing, kommunikasjon, nedfiring, klatreteknikk

Stikkord:

Sittesele, klatresko (svasko), taubrems, skrukarabin, kalk, tau (statisk og dynamisk), 8-tallsnute, taubremser, gri-gri, toppanker, bevegelse, fotbruk, fingerbruk

Arbeidsform og gjennomføring:

Kveld fredag (17-21) utendørs klatrevegg, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:

Kameratsjekk, gode rutiner for sikring (med taubrems og gri-gri), stole på tau, utstyr og den som sikrer, kommunikasjon

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Utstyr, knuter, klemknuter, rapellanker, rapellering, topptauanker, sette topptau, selvforankring i topptaufeste, nedfiring og sikring fra toppen under topptauing

Stikkord:

Hjelm, rapell-åtter, prusik-tau, båndslynger, (skru)karabiner, dobbel fiskeknute, fransk prusik, prusik, vikingknuten, bremseknuten (italian hitch), selvlåsende taubrems

Arbeidsform og gjennomføring:

Dagtid lørdag (10-18) på utendørs klatrefelt, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:

Rapell fra trær, rapell fra topptauanker, knute i enden på tauet, sikring fra toppen ved topptauing, sikre tauenden ved at sikrer er innbundet i tauet

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Rapell ned for å sette topptau, forskjellige typer toppankere, leding på bolter, klipping av mellomforankringer, tre tauet gjennom topptauanker/snufeste

Stikkord:

Borebolter, ekspansjonsbolter, limbolter, toppanker, ringhengere, grisehale, kjettingfeste/sjakkel, kortslynger

Arbeidsform og gjennomføring:

Dagtid søndag (10-16) på utendørs klatrefelt, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:

Forankre seg selv i topptaufeste (selvforankring) med "kuhale", sikre tauet i selen, dra ned tau, fare for steinsprang, sikring ved leding, 1.manns-fall

Litteratur/materiell for deltakerne:

Lærebok i fjellklatring: "Klatring, håndbok i fjellsport" av Jon Gangdal (1998)
Klatrefører for Rogaland: "Klatring i Rogaland", utgitt av Bratte Rogalands Venner (2002)

Krav til lærer/instruktør:

God erfaring fra klatring på klatrefelt, trener 1 (sport eller fjell)

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

DNT Fjellsport Oslo eller Norges Klatreforbund sitt metodesett innen klatring. Klatrefører for Rogaland (se over).

Opplegg for evaluering:

Muntlig tilbakemelding til kursleder