1538 Konkuranserettet lydighet- dagskurs

Mål:

Kurset tar utgangspunkt i ekvipasjens ståsted. Ekvipasjene skal hjelpes med innlæringen i de forskjellige øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite.Videreutvikle allerede innlærte øvelser.
Sluttmål er å øke aktiviteten i klubben, bygge opp en gruppe som trener sammen, følge hverandre på treninger og på forskjellige lydighetsstevner.

Målgruppe:

Alle som vil konkurrere og/eller lære mer om lp trening og dens øvelser

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det arbeides med en og en hund og fører, man tar utgangspunkt i hva de ønsker å jobbe med. Bruke forskjellige innlæringsmetoder som fører fram til en perfekt øvelse. Man jobber kun med positiv forsterkning som lek eller godbit

1. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Gjennomgang av hver ekvipasje. Hvor er hver enkelt på treningsstigen. Hver ekvipasje velger ut ett par øvelser man vil jobbe med.

Stikkord:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje utfra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å lære inn øvelsene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør

Problemstillinger:

Instruktør må holde motivasjon til ekvipasjen oppe når hun gir opplæring og perfeksjonerer forskjellige øvelser.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK regelverk for LP.

Krav til lærer/instruktør:

Være aktiv elite utøver med egen hund. Bred og lang erfaring med slike kurs.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Konkurranse reglement. Tilgjengelig litteratur

Opplegg for evaluering:

Det vil bli lagt opp treningsplan for hver ekvipasje frem mot neste kurs dag og eller stevnestart.