1532 Sporkurs

Mål:

  • Innlæring og videregående opplæring i spor.
    • Lære om terreng, luktbilde, linebruk og samarbeid mellom hund og fører.
    • Lære hvordan å legge sporoppgaver tilrettelagt hundens nivå.

Målgruppe:

Alle som er interessert i å trene hunden til å følge menneskespor i terrenget.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Teoretisk gjennomgang av hundens sporkapasitet, forklaring av luktbildet i ulike terreng og værforhold. Hundene får hvert sitt spor for kartlegging av videre treningsbehov.

Stikkord:

Vitring
Søksmotivasjon
Søksmønster
Hundens atferd i sporet

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk gjennomføring av spor

Problemstillinger:

Ulike raser, ulike søksmønster
Luktvitring avhengig av tid, vær og terreng
Samarbeid mellom hund og fører

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk sportrening

Stikkord:

Motivasjon
Sporleggerens oppgaver
Linebruk
Å lese hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Hundene får lagt ut spor etter hver enkelt hunds kapasitet og nivå. Hundeførere får opplæring i å selv legge ut sporoppgaver.

Problemstillinger:

Motivasjon - å finne rett forsterker
Hundeførers evne til å lese hunden
Riktig linebruk

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk sportrening. Hvor går veien videre?

Stikkord:

Motivasjon
Sporleggerens oppgaver
Linebruk
Å lese hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Hundene får lagt ut spor etter hver enkelt hunds kapasitet og nivå. Hundeførere får opplæring i å selv legge ut sporoppgaver.

Problemstillinger:

Motivasjon - å finne rett forsterker
Hundeførers evne til å lese hunden
Riktig linebruk
Hvordan planlegge veien videre i sportreninga?