1531 Apportprøvekurs

Mål:

Deltakerne skal etter kurset vite hvordan en apportkonkurranse foregår, hvilke krav som stilles til hundene i UK og AK klassen. Deltakernes hunder skal bli bedre apportører,og ekvipasjene får praktisk trening og veiledning i alle øvelsene. Det er ønskelig å øke oppslutningen om kombinerte prøver.

Målgruppe:

Hundeeiere som har lært hunden grunnleggende apport og som ønsker å starte på apport og kombinert konkurranser.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for inntil 7 deltakere pr. instruktør. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Presentasjon av deltakere, instruktører og reglement for apportprøve.

Stikkord:

Presentasjoner av instruktør(er), deltagere, deres hunder og deres forventinger til kurset. Gjennomgang av hvilket lovverk som arrangør og deltagere må forholde seg til. Prøvens gjennomføring, prøvekritikkskjema, påmeldingsrutiner. En testapport på hver hund for å se hvilket nivå de er på.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, presentasjon og praktisk test.

Problemstillinger:

Spørsmål og svar til stikkordene.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Søkapport.

Stikkord:

Gjennomgang av reglement på søkapport. Praktisk trening med veiledning. Tilbakemelding.

Arbeidsform og gjennomføring:

Innledende teori og gjennomgang av øvelsen, deretter praktisk visning og individuell utprøving med veiledning.

Problemstillinger:

Hvordan legges øvelsen opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstander?
Hvilke elementer i øvelsen kan det trekkes poeng for, og hva legges det vekt på? Spørsmål og svar.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Søkapport.

Stikkord:

Individuell praktisk trening under veiledning. Tilbakemelding.

Arbeidsform og gjennomføring:

Individuell trening med veiledning og tilbakemelding på praktisk utførelse.

Problemstillinger:

Hvordan legges øvelsen opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstander?
Hvordan løser hunden oppgaven. Spørsmål og svar.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Sporarbeid

Stikkord:

Gjennomgang av reglement på sporarbeid. Praktisk trening med veiledning. Tilbakemelding.

Arbeidsform og gjennomføring:

Innledende teori og gjennomgang av øvelsen, deretter praktisk visning og individuell utprøving med veiledning.

Problemstillinger:

Hvordan legges sporet, bruk av vind, avstander?
Hvilke elementer i øvelsen kan det trekkes poeng for, og hva legges det vekt på? Spørsmål og svar.

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Sporarbeid

Stikkord:

Individuell praktisk trening under veiledning. Tilbakemelding.

Arbeidsform og gjennomføring:

Individuell trening med veiledning og tilbakemelding på praktisk utførelse.

Problemstillinger:

Hvordan legges øvelsen opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstander?
Hvordan løser hunden oppgaven? Spørsmål og svar.

6. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Vannapport.

Stikkord:

Introduksjon av vannapport og reglement. Praktisk trening med veiledning. Tilbakemelding.

Arbeidsform og gjennomføring:

Innledende teori og gjennomgang av øvelsen, deretter praktisk visning og individuell utprøving med veiledning.

Problemstillinger:

Hvordan legges øvelsen opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstander?
Hvilke elementer i øvelsen kan det trekkes poeng for, og hva legges det vekt på? Spørsmål og svar.

7. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Vannapport.

Stikkord:

Individuell praktisk trening under veiledning. Tilbakemelding.

Arbeidsform og gjennomføring:

Individuell trening med veiledning og tilbakemelding på praktisk utførelse.

Problemstillinger:

Hvordan legges øvelsen opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstander?
Hvordan løser hunden oppgaven? Spørsmål og svar.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK's prøveregler for stående fuglehunder. Påmeldingsskjema til apportprøveprøve. Langline. Apportdummy.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktøren bør være dommer for kombinerte prøver, alternativt erfaren prøvedeltaker med 1. AK apport og feltpremie på egendressert hund.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Dommerhåndbok for fuglehundprøver, NKK's regler for fuglehundprøver, Trekktabell for Apportprøvedommere, Lokale kommunale bestemmelser.

Opplegg for evaluering:

Evaluering av kurset siste kurskveld.