1501 Birøkt nybegynner - del 2

Mål:

Kurset skal gi deltagerne grunnleggende kunnskap om birøkt slik at de har kunnskap til å drive sin egen birøkt.
Deltagerne skal lære seg viktige faktorer for god dyrevelferd, og hvordan dette implementeres i birøkten.
Deltagerne skal lære seg grunnleggende faktorer som påvirker honningutbyttet.
Deltagerne skal få en god innføring i hygienisk birøkt og sykdomsforebygging, og hvordan dette implementeres i birøkten.
Deltagerne skal få en innføring i gjeldende regelverk.
Deltagerne skal få grunnleggende kunnskap om honningbehandling.

Målgruppe:

Deltagere som har gjennomført Norges Birøkterlags nybegynnerkurs - del 1 eller har tilsvarende forkunnskaper.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praksis i bigården

Stikkord:

Bifolket – individ og samfunn

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

•Hvordan oppføre seg i bigården?
•Ulike individer.
•De ulike kubedelene

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Kubestell – oppbygging og trekk

Stikkord:

•Utfordringer og teknikker
•Vandring
•Standardisering av driftsopplegg

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

•De viktigste arbeidsoperasjonene fra vår til høst.
•Kjenne til vandringsmuligheter.
•Kunne sette opp en plan for hvordan du skal jobbe om sommeren.
•Kunne bruke et noteringssystem for driften.
•Hvordan sikre en god overvintring og godt grunnlag for neste sesong?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praksis i bigården

Stikkord:

Kubestell – oppbygging og trekk

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

•Lære å tolke observasjoner en gjør ved og i kuben
•Lære rasjonelle og gode arbeidsteknikker
•Bli kjent med metoder for notatføring

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Sverming og svermhindring, dronningproduksjon

Stikkord:

Svermhindringsmetoder
Innføring av dronninger

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

•Kjenne forhold som påvirker sverming.
•Ha god kunnskap om prinsippene rundt sverming.
•Kjenne til minimum 2 svermforebyggende metoder
•Ha god kunnskap om hva man skal gjøre når man finner dronningceller.
•Kjenne til svermbehandlingsmetoder (+ regelverk for svermbehandling)
•Kjenne til prinsippene bak dronningproduksjon
•Kunnskap om hvordan føre inn dronninger

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praksis i bigården

Stikkord:

Sverming og svermhindring
Innføring av dronninger

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

•Vurdere bistyrke og plass
•Kunne se tegn på svermetrang
•Kjenne noen svermhindringsmetoder
•Lære å lage yngelavlegger
•Kjenne metoder for dronninginnføring

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Sykdom og sykdomsbehandling

Stikkord:

Sykdom- og sykdomsbehandling
•De viktigste sykdommer og parasitter
•Forebygging og behandling

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

•Kjenne til de viktigste sykdommer og parasitter.
•Kjenne til forebyggende helsearbeid og behandling av de viktigste sykdommer og parasitter.
•God kunnskap om hygienisk birøkt.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Høsting og honningbehandling

Stikkord:

Høsting og honningbehandling
•Høsting
•Slynging
•Honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

•Kjenne ulike metoder for å høste honning.
•Gode rutiner i slyngerommet.
•Hvordan behandle honning ved levering til Honningcentralen og ved egen omsetning.
•God kunnskap om gjeldende merkekrav.

8. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Høsting og honningbehandling

Stikkord:

Høsting og honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis i bigård og på slyngerommet

Problemstillinger:

•Kjenne ulike metoder for å høste honning
•Bli bevisst på god hygiene og gode rutiner i slyngerommet
•Bli kjent med utstyr og lære god arbeidsteknikk

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Innvintring og oksalsyrebehandling
KSL og HMS
Oppsummering av kurset og sesongen som har gått

Stikkord:

Innvintring og oksalsyrebehandling
KSL og HMS
•Kvalitetssystem i landbruket
•Helse, miljø og sikkerhet
Oppsummering av kurset og sesongen som har gått.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

•Kjenne utstyr for foring
•Ha kunnskap om fornuftig vinterpakking
•Kjenne til KSL-systemet for å sikre gode rutiner i egen drift.
•Kjenne til HMS for å sikre gode rutiner i egen drift.

10. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Innvintring

Stikkord:

Innvintring •Honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring: Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

•Kunne vurdere riktig plass i forhold til bistyrke
•Lære om riktig innforing
•Kunne foreta behandling med oksalsyre
•Få innsikt i rammesortering og voksbehandling

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ingarsis Birøkt.Forfatter: Roar Ree Kirkevold
Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad

Krav til lærer/instruktør:

God kunnskap om birøkt

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ingarsis birøkt. Forfatter. Roar Ree Kirkevold
Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad
Boken om biodling.
Lærebog i biavl. Forfatter: Eigil Holm.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema