1500 Birøkt nybegynner - del 1

Mål:

Kurset vil gi deltakerne en innføring i bienes verden.
Kurset skal gi deltagerne et faglig grunnlag for å vurdere om de ønsker å starte med birøkt.
Kurset skal gi deltagerne kunnnskap om naturens samspill, bienes plass i økosystemet, og verdien av å ta vare på insekter.

Målgruppe:

Alle som ønsker å vite mer om birøkt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bifolket – individ og samfunn

Stikkord:

•Biologi
•Sosiologi
•Naturlig årlig livsrytme
Dronningen og de gode hjelperne

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Video. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

•Ulike raser.
•Ulike individer.
•Arbeiderbienes ulike funksjoner.
•Forstå individ og samfunn.
•Forstå den naturlige livsrytmen gjennom året.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Naturgrunnlaget, utstyr, bigårdsplass

Stikkord:

•Klima/ værforhold
•Trekkplantene, vekstforhold, nektarproduksjon og trekkperioder
Egen bigårdsplass
Utstyr
•Norsk mål

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Demonstrasjon av utstyr, deltagerne blir kjent med utstyret. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

•Kjenne til lokale klimaforhold.
•Hvordan påvirker været biene?
•Trekkforhold i forhold til utviklingen i kuben.
•De viktigste trekkplantene gjennom året.
•Kunne velge en egnet bigårdsplass
•Kjenne til norsk mål og ulikt utstyr.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Samfunnsmessige rammebetingelser, ulike honningtyper

Stikkord:

•Økonomiske og næringspolitiske
•Næring og organisering
Økologisk honningproduksjon
Ulike honningtyper

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Honningsmaking og diskusjon rundt ulike honningtyper.

Problemstillinger:

•Kjenne til Norges Birøkterlag, Honningcentralen, Mattilsynet.
•Kunnskap og gjeldende lover og regler, støtteordninger.
•Kunnskap om norsk birøkt generelt.
•Kjenne til økologisk honningproduksjon
•Kjennskap til kostnader og hvor og hvordan man kan få kjøpt bifolk og utsyr
•Kjenne til ulike typer honning

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ingarsis Birøkt.Forfatter: Roar Ree Kirkevold
Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad

Krav til lærer/instruktør:

God kunnskap om birøkt.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ingarsis birøkt. Forfatter. Roar Ree Kirkevold
Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad
Boken om biodling.
Lærebog i biavl. Forfatter: Eigil Holm.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema