1488 Lavine, C, B og A- NRH

Godkjent for 8–66 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Opplæring av lavineekvipasjer i klassene C, B og A.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere klasse C, B og A redningshund i Norske Redningshunder

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Kursåpning og lagmøter

Stikkord:
Informasjon om kurset, praktiske opplysninger, nivåfastsettelse av ekvipasjer. Gjennomgang av HF rapport. Fordeling av lag og lagsmøter.

Arbeidsform og gjennomføring:
Plenum / Klasserom

2. samling
TmL: 10
Tema:
Utrykning til skred og fargemerking, taktisk opplegg ved skred, arbeid i felt. Lagsmøte.

Stikkord:
To timer i plenum med forelesning, arbeid ute i felt, så lagsmøte.

Arbeidsform og gjennomføring:
Plenum / ute i felt / klasserom

3. samling
TmL: 10
Tema:
Statusmøte for kurset, skred og skredfare, arbeid i felt, presentasjon av HRS. Lagsmøte

Stikkord:
2,5 timer i plenum med forelesning, arbeid ute i felt, en time foredrag, så lagsmøte.

Arbeidsform og gjennomføring:
Plenum / ute i felt / klasserom

4. samling
TmL: 10
Tema:
Bratt lende og utånding, arbeid i felt, nødbivuakk. Lagsmøte

Stikkord:
Arbeide ute i felt, forelesning om nødbivuakk

Arbeidsform og gjennomføring:
Ute i felt/ plenum / klasserom

5. samling
TmL: 10
Tema:
Ute i felt. Klasse B utmarsj og overnatting i bivuakk, andre: Krisemestring / mentale reaksjoner. Lagsmøte

Stikkord:
Ute i felt. Foredrag plenum.

Arbeidsform og gjennomføring:
Ute i felt / plenum / klasserom

6. samling
TmL: 12
Tema:
Ute i felt. Øvelse på kvelden, foredrag om NRH og media, lagsmøte

Stikkord:
Arbeid i felt. For B; avmarsj fra bivuakkområdet til feltene. Øvelse med andre FORF organisasjoner på kvelden. Foredrag om NRH og media. Lagsmøte

Arbeidsform og gjennomføring:
Ute i felt / plenum / klasserom

7. samling
TmL: 10
Tema:
Ute i felt. Øvelse for A. 1.Re, lagsmøte, kursavslutning

Stikkord:
Ute i felt og plenumssamling

Arbeidsform og gjennomføring:
Ute i felt / plenum / klasserom

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Ligger i NRH håndbok.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Instruktører utdannet og godkjent i Norske Redningshunder.Eksterne instruktører kan benyttes om de besitter tilstrekkelig kompetanse. Dette skal avgjøres av FTU.

Avsluttende prøve/eksamen

Norske Redningshunder har eget kurskritikkskjema, som hver enkelt fyller ut og returnerer til kursleder. Kursledelsen skal også sende rapport til hovedstyret.

Utfyllende opplysninger

Hovedkurs lavine går over en uke. Fagplan er Norske Redningshunders godkjenningsprogram for ettersøkning.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.