1488 Lavine, C, B og A- NRH

Mål:

Opplæring av lavineekvipasjer i klassene C, B og A.

Målgruppe:

Hundeførere klasse C, B og A redningshund i Norske Redningshunder

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Hovedkurs lavine går over en uke. Fagplan er Norske Redningshunders godkjenningsprogram for ettersøkning.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Kursåpning og lagmøter

Stikkord:

Informasjon om kurset, praktiske opplysninger, nivåfastsettelse av ekvipasjer. Gjennomgang av HF rapport. Fordeling av lag og lagsmøter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Plenum / Klasserom

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Utrykning til skred og fargemerking, taktisk opplegg ved skred, arbeid i felt. Lagsmøte.

Stikkord:

To timer i plenum med forelesning, arbeid ute i felt, så lagsmøte.

Arbeidsform og gjennomføring:

Plenum / ute i felt / klasserom

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Statusmøte for kurset, skred og skredfare, arbeid i felt, presentasjon av HRS. Lagsmøte

Stikkord:

2,5 timer i plenum med forelesning, arbeid ute i felt, en time foredrag, så lagsmøte.

Arbeidsform og gjennomføring:

Plenum / ute i felt / klasserom

4. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Bratt lende og utånding, arbeid i felt, nødbivuakk. Lagsmøte

Stikkord:

Arbeide ute i felt, forelesning om nødbivuakk

Arbeidsform og gjennomføring:

Ute i felt/ plenum / klasserom

5. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Ute i felt. Klasse B utmarsj og overnatting i bivuakk, andre: Krisemestring / mentale reaksjoner. Lagsmøte

Stikkord:

Ute i felt. Foredrag plenum.

Arbeidsform og gjennomføring:

Ute i felt / plenum / klasserom

6. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

Ute i felt. Øvelse på kvelden, foredrag om NRH og media, lagsmøte

Stikkord:

Arbeid i felt. For B; avmarsj fra bivuakkområdet til feltene. Øvelse med andre FORF organisasjoner på kvelden. Foredrag om NRH og media. Lagsmøte

Arbeidsform og gjennomføring:

Ute i felt / plenum / klasserom

7. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Ute i felt. Øvelse for A. 1.Re, lagsmøte, kursavslutning

Stikkord:

Ute i felt og plenumssamling

Arbeidsform og gjennomføring:

Ute i felt / plenum / klasserom

Litteratur/materiell for deltakerne:

Godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Ligger i NRH håndbok.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktører utdannet og godkjent i Norske Redningshunder.Eksterne instruktører kan benyttes om de besitter tilstrekkelig kompetanse. Dette skal avgjøres av FTU.

Opplegg for evaluering:

Norske Redningshunder har eget kurskritikkskjema, som hver enkelt fyller ut og returnerer til kursleder. Kursledelsen skal også sende rapport til hovedstyret.