1483 Medarbeideropplæring - studiearbeid

Mål:

Gjennom en kursrekke få innsikt og kunnskap om studiearbeid i egen organisasjon, organisasjonsplanlegging i egen organisasjon og fagsaker av naturvernmessig tematikk.

 • Gi kunnskap og ferdigheter til studie/kursledere i frivillige organisasjoner
  • gjennom informasjon om VOFO
  • gjennom informasjon om Studieforbundet, dets regler og rutiner
  • gjennom praktiske øvelser med søknads og rapporteringsrutiner
  • gjennom praktiske øvelser med å lage studieplaner
 • Gi kunnskap og ferdigheter i bruka av Naturvernskolen
 • Gi kunnskap om årmøteplanlegging, arbeid med planprogram og økonomistyring
 • Få kunnskap og praktisk erfaring med areal- og plansaker
 • Gi kunnskap/innsikt om vesentlig naturvernfaglige temaer som:
  • oljeutbygging i Lofoten
  • kraftutbygging og nasjonalparkforvaltning
  • naturglede og naturopplevelser

Målgruppe:

Alle med interesse av naturvern og miljøsaker, særlig tilpasset medlemmer i NNV

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

1. Om Studieforbundet natur og miljø (0.30 timer)
2. Om Vofo (0.30timer)
3. Om Naturvernskolen (2 timer)
4. Om Organisasjonssaker i NNV (1 timer)

Stikkord:

1.- Studieforbundet natur og miljø:
- studieforbundet som serviceorganisasjon
- tilskuddsregler, studieplaner, søknadsrutiner og rapportering

2.- Info om VOFO sentralt og regionalt
- hva de arbeider med?
- hva de kan hjelpe med?
- hvordan kan organisasjonene hjelpe VOFO?
- VO- loven

3.- Naturvernskolen:
- hvordan finne frem i og bruke Naturvernskolen
- hvordan finne frem på
- hva den kan hjelpe organisasjonene med
- økonomisk planlegging i forbindelse med kurs, regnskapsføring og rapportering

4.- Årmøteplanlegging, arbeidsprogram og økonomiarbeid som studiearbeid. Praktiske øvinger.

Arbeidsform:

1. Forelesning i plenum med mulighet for spørsmål underveis.
2. Forelesning, eksempler, bruk av data for visning av hjemmesider ol. spørsmål etter som dette dukker opp.
3. Forelesning i plenum, eksempler og noe praktisk øving med mulighet for spørsmål underveis.

Problemstillinger:

1.
Hva er Studieforbundet natur og miljø?
Hva kan de gjøre for medlemsorganisasjonene?
2.
Hva er VOFO?
Hva kan de hjelpe oss med?
3.
Hva er Naturvernskolen?
Hvordan bruker vi denne nettressursen?
4.
Hvordan drives organisasjonen NNV?

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

1. Om arealsaker (1 time)
2. Om oljeborring i Lofoten (1 timer)
3. Om Studiearbeid(2 timer)
4. Om Rapportering(1 timer)

Stikkord:

1. Bruk av studiearbeid i forbindelse med arbeid med arealsaker (1 timer)
Studieplaner
- hvordan finner vi riktige studieplaner?
- regler for studieplaner
- hvordan lager vi nye studieplaner?
2. Professor Allan Sande holder foredrag om "Lofotslaget - Nytt sjøslag om petroleum eller verdensarv ”
3. Praktisk planlegging av studiearbeid med saken etter studieplan 1324 Areal- og plansaker
4. Søknad og rapportering på nett.

Arbeidsform:

Forelesning med mulighet for spørsmål. Vise eksempler fra nettet. Praktiske øvelser på å lage studieplaner, søke om tilskudd og rapportere kurs

Problemstillinger:

1.
- Hvordan arbeide med arealsaker?

2.
- Hvor går utviklingen i kampen om oljeborring i Lofoten?

3.
- Hva er en studieplan?
- Hvorfor har vi studieplaner?
- Enkle pedagogiske regler i forbindelse med å lage en studieplan?
- Hvordan lager vi en studieplan

4.
- hvordan navigerer vi på studieforbundets nettside?
- hvordan lager vi en studieplan på nett
- søknad og rapportering på nett

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

1. Om Kraftutbygging (1 time)
2. Om Befaring og Feltstudie (6 timer)
3. Om Søknad og rapportering (1 timer)

Stikkord:

1. Bruk av studiearbeid i forbindelse med arbeid med kraftutbygging og nasjonalparkforvaltning (1 time)
Studieplaner
- hvordan finner vi riktige studieplaner?
- regler for studiearbeid
2. Praktisk planlegging av studiearbeid med saken etter studieplan 1324 Areal- og plansaker - befaring og feltstudie (6 timer)
3. Søknad og rapporterings rutiner ved bruk av Studieforbundet, på nett (1 time)

Arbeidsform:

Forelesning med mulighet for spørsmål. Vise eksempler fra nettet. Praktiske øvelser på å lage studieplaner, søke om tilskudd og rapportere kurs

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

1. Om Delegasjonsarbeid (1 time)
2. Om Praktis arbeid med delgasjonsarbeid (4 timer)
3. Om Søknad og rapportering apportering (1 timer)

Stikkord:

1. Bruk av studiearbeid i forbindelse med arbeid med delegasjonsarbeid
Studieplaner
- hvordan finner vi riktige studieplaner?
- regler for studiearbeid
2. Praktisk planlegging av studiearbeid i forbindelse med arbeid med delegasjonsarbeid 3. Søknad og rapportering på nett (1 time)

Arbeidsform:

Forelesning med mulighet for spørsmål. Vise eksempler fra nettet. Praktiske øvelser på å lage studieplaner, søke om tilskudd og rapportere kurs

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

1. Om Naturglede og naturopplevelser (1 time)
2. Om Praktis arbeid med delgasjonsarbeid (2 timer)
3. Om Søknad og rapportering apportering (1 timer)

Stikkord:

1. Bruk av studiearbeid i forbindelse med arbeid med tema naturglede og naturopplevelser
Studieplaner
- hvordan finner vi riktige studieplaner?
- regler for studiearbeid
2. Praktisk planlegging av studiearbeid i forbindelse med arbeid med delegasjonsarbeid 3. Søknad og rapportering på nett (1 time)

Arbeidsform:

Forelesning med mulighet for spørsmål. Vise eksempler fra nettet. Praktiske øvelser på å lage studieplaner, søke om tilskudd og rapportere kurs

Litteratur/materiell for deltakerne:

Brosjyrer fra Studieforbundet

Krav til lærer/instruktør:

1. Ha kunnskap om studieforbund, ha kunnskap om formidling/pedagogikk/ ha kjennskap til data
2. Ha kunnskap om VOFO
3. Ha kunnskap om NNV