1471 Grunnkurs skred

Mål:

Oppnå en grunnleggende forståelse av snøskred, vurdering av terreng, betydningen av den menneskelige faktor og forhold som påvirker skredfaren. Kurset fokuserer på turplanlegging, veivalg og risikoreduserende atferd på vinterfjellet. Temaer vil være snø- og terrengvurderinger, orientering og kameratredning (sender/mottaker utstyr)

Målgruppe:

Skiglade friluftsfolk over 18 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 6 til 16 deltakere.

Eventuelle merknader:

Gjennomføres på 24 timer, 3,5 dager

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Presentasjon, mål og forventinger

Stikkord:

Presentasjon, mål og forventinger

Arbeidsform og gjennomføring:

Presentasjoner og diskusjon

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Snøskred ABC

Stikkord:

Kameratsjekk s/m, måling av helninger, 30 grader regelen, vintersnø, kollaps i svake lag, menneskelig faktor, skredtegn, stabilitetstester, snøkjennskap og praktisk bruk av sender og mottaker

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis, samt befaring i området med tester, øvelser og diskusjon

Problemstillinger:

Hvilke forhold påvirker skredfaren? Når er det størst fare for skred?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Vurderinger og veivalg

Stikkord:

Veivalg, orientering, hengvurdering og skredvurdering

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis, samt befaring i området med tester, øvelser og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan ta de riktige veivalgene? Hvordan vurdere risiko?

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Gruppedynamikk, menneskelig faktor og ulykkescase

Stikkord:

Deltakerne blir utfordret på å selv styre og vurdere Kameratredning

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis, samt befaring i området med tester, øvelser og diskusjon av case

Problemstillinger:

Hvilken betydning har gruppedynamikk og den menneskelige faktor?

Litteratur/materiell for deltakerne:

"Den lille skredboka", av Kjetil Brattlien

Krav til lærer/instruktør:

NF-godkjent instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

"Den lille skredboka", av Kjetil Brattlien "Skredfare", av Markus Landrø

Opplegg for evaluering:

Evaluering underveis med en oppsummering siste kursdag