1470 Veileder NF-Klatreinstrkt. Høyfjell

Mål:

Fokus på alpin ferdsel over bre og snø. Kurset skal bevisstgjøre og forberede deltakerne på den kommende rollen som klatreinstruktør og veileder i høyfjellet. På kurset blir det gjennomgått pedagogiske tilnærminger til ulike situasjoner på klatrekurs i høyfjellet samt på kameratredningskurs. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen hvor deltakerne skal vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk, lederskap og formidling samt vise at de har initiativ og driv nok til å fungere som instruktør både i lavlandet og i høyfjellet.

Målgruppe:

Instruktører

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 6 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Ferdsel på bre med kameratredningsøvelse

Stikkord:

Kloke veivalg på bre, snøbakketeknikk, sikringsmidler og innbinding i taulag, redningsøvelse bre og tomanns taulag, instruktørrollen (HMS), formidlingsteknikk, verdier og normer, historie og tradisjoner, klatreskikk og etikk, ulykkesforebyggende arbeid, risikofaktorer og risikoreduserende tiltak, sikkerhet, førstehjelp, risiko analyse og turplanlegging

Arbeidsform og gjennomføring:

Dagen blir styrt av kursleder og medinstruktører. Diskusjon av pedagogiske metoder og rollen som turleder. Praktiske øvelser.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Kameratredningskurs

Stikkord:

Turplanlegging (risikoanalyse, tidsplan, orientering på kart og utstyr)

Arbeidsform og gjennomføring:

Deltakerne veksler på å være instruktører på de forskjellige øvelsene. Kandidatene legger frem ett samlet program for ”en dags kameratredningskurs for klatrere”. Kandidatenes instruksjon gjennomført med kursleder og medinstruktører som deltakere.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Langtur med de kloke veivalgene.

Stikkord:

Turplanlegging (risiko analyse, tidsplan, orientering på kart og utstyr)

Arbeidsform og gjennomføring:

Langtur som kandidatene planlegger selv. Turlederrollen rulleres på blant deltakerne. Diskusjon

4. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Langtur med de kloke veivalgene.

Stikkord:

Effektiv og sikker forsering av utsatte partier.

Arbeidsform og gjennomføring:

Langtur som kandidatene planlegger selv. Turlederrollen rulleres på blant deltakerne. Diskusjon

Problemstillinger:

Er det lov å falle under klatring for turleder? Effektiv og sikker forsering av utsatte partier. Behovet for å snu.

5. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Kameratredning – Traversredning samt evaluering

Arbeidsform og gjennomføring:

Evalueringer og tilbakemeldinger

Problemstillinger:

Egne sterke og svake sider som instruktør.

Litteratur/materiell for deltakerne:

"Når uhellet er ute", av Geir Grimeland "Klatreboka", av Ragnar Bell (ISBN 978-8230313688) NF’s nasjonale standard Metodesett

Krav til lærer/instruktør:

NF-godkjent kursleder

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

"Når uhellet er ute", av Geir Grimeland "Klatreboka", av Ragnar Bell (ISBN 978-8230313688) NF’s nasjonale standard Metodesett

Opplegg for evaluering:

Evalueringer og tilbakemeldinger siste kursdag