1467 Brukslydighet- nybegynner

Mål:

Gi deltakerne en innsikt i og kunnskap om hvilke øvelser som inngår i appelldelen i NBF\'s brukshundprøver.
Gi inspirasjon, motivasjon og kunnskap for hvordan å legge opp videre trening.

Målgruppe:

Alle som er interessert i brukshundtrening

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kontakt og lineføring

Stikkord:

Kontakt, lek, motivasjon, belønning

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk undervisning. Praktisk jobbing med øvelsen med veiledning fra instruktør

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kontakt og lineføring

Stikkord:

Oppfølging fra forrige samling, posisjonering, holdning, belønning

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jobbing med øvelsen med veiledning fra instruktør

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Innkalling

Stikkord:

Oppdeling av øvelsen, belønning, fart, motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jobbing med øvelsen med veiledning fra instruktør

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Budføring

Stikkord:

Oppdeling av øvelsen. Hva bør legges vekt på i forhold til type hund? Belønning/motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jobbing med øvelsen med veiledning fra instruktør

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kryp

Stikkord:

Hvordan begynne kryptreningen? Hva er vanlige problemer som gjerne oppstår; stress? Hvordan belønne og motivere?

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jobbing med øvelsen med veiledning fra instruktør

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forangående i line/fremadsending

Stikkord:

Hvordan skal øvelsen se ut når den er ferdig? Oppdeling av øvelsen, viktig å trene momenter. Belønning i forhold til hundens motivasjon for øvelsen

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jobbing med øvelsen med veiledning fra instruktør

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Apport

Stikkord:

Hvordan motivere hunden for øvelsen. Mange delmomenter, viktig å trene momenter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jobbing med øvelsen med veiledning fra instruktør

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Oppsummering

Stikkord:

Gjennomgang av alle øvelsene som har vært tema på de tidligere samlingene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jobbing med øvelsen med veiledning fra instruktør

Litteratur/materiell for deltakerne:

Konkurransereglement og aktuell litteratur

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør som har konkurrert på høyt nivå i bruks og lydighet