1450 IPO Figurant Grunnkurs

Mål:

Kurset skal gi deltagerne en god innføring i grunnleggende læringsteori. Innførig av teknikker. Gjeldene regelverk. Dette er ett obligatorisk kurs for alle som ønsker å lære figurene i gr C.
Etter endt kurs vil deltakerne få figurantlisens og har dermed tillatelse og kompetanse til å trene ekvipasjer i gr C.

Målgruppe:

Deltakere som ønsker å lære mer om gr C og figurantarbeid med ulike typer hunder, og som ønsker å kunne utdanne ekvipasjer i gr C. Gr C lisens nødvendig.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Generell innføring i gr C kunnskap/figurantarbeid, læringsteori og regelverk RIK.

Stikkord:

Teori, presentasjon av deltakere og deres tidligere erfaringer med figurering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Overhead, video, Whiteboard, muntlig presentasjon.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Praksis og teori, figurant gr C.

Stikkord:

Stikkord:

Teori blir knyttet opp mot praksis. Gjennomgang av alle ekvipasjene, veiledning. Individuell trening/ sammarbeidsoppgaver.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør. Hver enkelt deltaker får praktisk veiledning og undervisning som alle deltakerne ser på/følger med på.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Praktisk og teoretisk figurering av gr C.

Stikkord:

Gjennomgang av figurantarbeidet, innlæring av øvelser i praksis. Problemløsning og veileding ihht figurantarbeid Gr C

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør. Dialog mellom deltakerne og instruktør.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK sitt materiale. Instruktørens materiale.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør trinn ll RIK

Opplegg for evaluering:

Evalueringskjema.