1432 IPO B og C-arbeid.

Mål:

Målsetningen er å gi deltagerne mer kunnskap og nye metoder til videre trening i gr. B(lydighet) og C (bitearbeid) - enten mot høyere nivå eller utvikle egen trening.

Målgruppe:

Hundeførere som er interessert i RIK.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Hundeførere som vil delta i gr. C må fremlegge gyldig lisens.
Ønsker man ikke å delta på gr C, kan man ta alle sine økter i gr. B. Da er det ingen krav.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk trening av gr. B og C arbeid lagt opp etter ønske fra hundefører.

Stikkord:

Dagen startes med 1 time teori knyttet til emnet.
Muntlig presentasjon av hunden og førers tidligere erfaring, samt hvilke områder hundefører ønsker å fokusere på. Evaluering vil bli gjort etter hver økt.
Evaluering = Kartlegging og planlegging videre.
Instruktør viser/forklarer hver ekvipasje om alternativ løsningsform for aktuell problemstilling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende. 2 økter pr ekvipasje pr. dag.

Problemstillinger:

Tilbakemelding på treningsopplegg og metoder.
Hvordan er det ønsket at øvelsen skal se ut til slutt? Hvordan legger man opp treningen for å komme til ønsket resultat?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk trening av gr. B og C arbeid.

Stikkord:

Instruktør ser på ekvipasjens reaksjon på forandringer i treningsopplegget. Det blir evaluert og det gis tips om videre trening. Er det behov for ytterligere forandringer i treningsopplegget blir det anbefalt og gjennomgått.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende. 2 økter pr ekvipasje pr. dag.

Problemstillinger:

Hvordan har hundens respons vært på treningsopplegget?
Har det kommet frem andre ting som man bør ta tak i?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regler for internasjonale konkurranser RIK.

Krav til lærer/instruktør:

En erfaren instruktør og figurant som kjenner IPO sporten godt, både som utøvende deltager og trener.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Grunnkurs RIK
Regler for internasjonale konkurranser RIK.

Opplegg for evaluering:

Instruktøren gir hver enkelt ekvipasje en personlig tilbakemelding