1422 Konkurranselydighet

Mål:

Ekvispasjene skal trene fram mot lydighetskonkurranser individuelt og sammen med andre. Treningen skal ta utgangspunkt i hver enkelts ståsted og perfeksjonenere øvelsene ut fra det. Det skal legges vekt på momenttrening.

Målgruppe:

Ungdom og voksne som er interessert i å trene og konkurrere med hund.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 10 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Demo for hver tema som har som mål og inspirere/ skape grunnlag for planlegging og videre øvelsestrening.
Fellesøvelser inngår ved hver samling.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teori

Stikkord:

Adferdslære, innlæringsveien, øvelseslære, planlegging av trening/konkurranse, TSB-modellen. Hvordan trene egen hund. Føreropplæring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Powerpoint. Foredrag. Toveis kommunikasjon med muligheter for spørsmål.

Problemstillinger:

Belønningsmetoder, oppdeling av moment, et sunt treningsmiljø, planlegge trening.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Status grunnmomenter/fellesøvelser og videreutvikling av grunnmomenter

Stikkord:

Status sitt, stå, dekk, fot/på plass.
Status fellesøvelser, opprettholdelse av grunnmoment. Forstyrrelse ved grunnmoment.
Samarbeid mellom hund og fører. Belønningsfrekvens, timing og type belønning. Intensitet, relasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, jobbe med ekvipasjene.

Problemstillinger:

Individuell opplæring, alle hunder og førere er forskjellige. Tilrettelegge opplæring. Jobbe med en og en ekvipasje.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Lineføring/fri ved fot, oppstart og posisjoner/forflyttninger.

Stikkord:

Riktig posisjon på fot ift fører. Samarbeid. Intensitet. Kontakt. Riktig belønning på riktig sted.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, jobbe med ekvipasjene.

Problemstillinger:

Individuell opplæring. Førers kroppspråk, timing av kommando.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Dekk fra holdt og stå, sitt, dekk under marsj.

Stikkord:

Raske og kjappe momenter. Kunne bli liggende/stående/sittende igjen. Moment under bevegelse. Føreropplæring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, jobbe med ekvipasjene.

Problemstillinger:

Førers kroppspråk, timing av kommando. Individuell opplæring.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Innkalling med og uten moment (dekk og stå)

Stikkord:

Sitte/ligge igjen å vente på kommando. Innkallingsfart. Det å stoppe, utføre moment i bevegelse. Innkomst. Kommandotegn/muntlig kommando. Kommandere på avstand.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, jobbe med ekvipasjene.

Problemstillinger:

For dårlig fart, det å vente, korrekt innkomst, gode grunnmomenter. Kommunikasjon mellom hund og eier.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hopp over hinder og repetisjon lineføring/fri ved fot

Stikkord:

Å hoppe, kommandoord for hopp. Innkalling med hopp. Frem hopp, bort fra fører, ned i sitt. Videreutvikling av praksiskveld 2, lineføring/fri ved fot.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, jobbe med ekvipasjene.

Problemstillinger:

Vegring for hopp, går rundt, sitter ikke å venter, hopper før kommando, vil ikke sette seg.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Apportering

Stikkord:

Hold, gripe, ikke tygge, plukke opp, gå med apport, sitte med apport, hoppe med apport. Hente, komme tilbake med apport. Fart med apport. Tre og metallapport. Neseprøve.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, jobbe med ekvipasjene.

Problemstillinger:

Individuelt etter hvor langt ekvipasjene er kommet. Alt fra nyinnlæring, videreutvikling og generalisering. Opptak, fart, tygging, avlevering.

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Avstandkommando og sekvenser av øvelser.

Stikkord:

Sitt, ligg og stå uten forflytninger på avstand fra 2 til 15 meter. Låste fram- eller bakben.
Momenter blir øvelser og øvelser blir programsekvenser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, jobbe med ekvipasjene.

Problemstillinger:

Ikke forflytte seg mot fører. Ro, riktig bevegelsesmønster.

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fremadsending og sekvenser

Stikkord:

Forlate fører og løpe fram i rett linje til ny kommando blir gitt. Kommandere på avstand.
Momenter blir øvelser og øvelser blir programsekvenser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, jobbe med ekvipasjene.

Problemstillinger:

Fart og dragning ut i rett linje. Forlate fører i stor fart. Målrettet bevegelse. Lystre kommando.

10. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Programtrening

Stikkord:

Rutiner før man går inn i ringen. Rutiner mellom øvelser. Sette sammen øvelser. Forståelse for hel øvelse. Jobbe med hund under kommando. Bevisstgjøre førers oppgaver.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, en og en ekvipasje.

Problemstillinger:

Motivasjon, relasjon, nerver. Trene konkurranselikt. Trene på å bli kommandert.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Din hund - S. Järverud m.fl. 2000.
Din hund fortsetter - S. Järverud m.fl. 2000.

Krav til lærer/instruktør:

NKK trinn 2 instruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Din hund - S. Järverud m.fl. 2000.
Din hund fortsetter - S. Järverud m.fl. 2000.
Med sikte på 10\'an - Niina og Kent Svartberg, 2006.
Bra reasjon - Kent Svartberg, 2010.
Barbros beste råd til hundeeiere - Barbro Börjesson, 2011.

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering etter hver kurskveld.
Tilbakemeldingsskjema.