1420 NKK Instruktør - trinn II Bruks

Godkjent for 8–70 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Bli bemyndiget som trinn II Bruksinstruktør som skal avholde nybegynner og videregående kurs i Brukshund øvelser for NKKs samarbeidende klubber.
 • Eleven skal kunne gjøre rede for de fleste av emnets vesentlige fakta, begrep, regler og lignende.
 • Skal kunne benytte kunnskapene til å analysere og løse et problem eller en oppgave.
 • Skal kunne dele opp en øvelse i delmomenter og momenter og kunne forklare innlæring på de ulike trinn.
 • Kursdeltakeren skal ha ferdighet til selvstendig å kunne gjennomføre de forelagte oppgaver på en i alt vesentlig riktig måte.
 • Bør kunne komme med forslag til feilretting.
 • Skal kunne planlegge og utføre en handling.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Trinn I instruktører som ønsker å videreutdanne seg innen brukshundarbeid.

 

Innhold

1. samling
TmL: 21
Tema:

 • NKKs Udanningplanform instruktører trinn II brukshund.
 • Utdanningsplanlegging.
 • Pedagogisk praksis

Stikkord:
Utdanningsplanlegging:

 • utdanningsmål/formuleringer.
 • Forarbeid.
 • Motivasjon.
 • Kommunikasjon
 • Instruktørens rolle i en læresituasjon
 • Forskjellige undervisningsformer
 • Hjelpemidler i undervisningen

Pedagogisk praksis:

 • Planlegging og gjennomføring av leksjon, gruppearbeid og foredrag.
 • Forberede elevleksjoner i gruppe.
 • Uforberedt framtreden overfor en gruppe.
 • Praktisk gjennomføring av leksjoner.

Arbeidsform og gjennomføring:
Man vil kunne benytte både foredrag, diskusjon, demonstrasjon og rollespill.

Problemstillinger:
Kommunikasjon, etikk og holdninger

2. samling
TmL: 49
Tema:

 • Adferd og Læring
 • Øvelser
 • Praksis

Stikkord:
Adferd og Læring: sum 10 timer

 • Hundens utviklingsfaser fra fødselen til voksen hund.
 • Hundens instinktreaksjoner og vanligste tegn og signaler.
 • Problematferd hva oppleves som problemer, og hvordan løses dem.
 • Stress.
 • Hundens forplantning og nedarving av visse egenskaper og defekter.
 • Hundens mentalitet - funksjonsanalyse.

Øvelser: sum 10 timer

 • Lydighetsøvelser som Fremmadsending, skuddprøve, apportering, budføring, innkalling med stå og dekk, fritt hopp, hals på kommando, stigeklatring mm.

Spor: sum 10 timer

 • Sporvitring, spormuligheter og begrensninger.
 • Værets innvirkning på sporet.
 • Samspill mellom hund og fører.
 • Skape interesse for sporet.
 • Belønningens betydning.
 • Utstyr.
 • Påsett.
 • Behandling av sporlina.
 • Opptreden i sporet.
 • Analyse av hunden i sporet.
 • Apportering av gjenstander i sporet.
 • Spor i forskjellig terreng.
 • Spor av ulik alder.
 • Sporoppsøk.
 • Opptreden ved vinkel.

Rundering: sum 10 timer

 • Utstyr.
 • Søksmåte.
 • Markering/melding.
 • Synlig figurant.
 • Blindslag og figurant.
 • Markering/melding på skjult figurant.
 • Flere figuranter.

Rapport: sum 4 timer

 • Utstyr.
 • Fører og hjelpefører.
 • Opptreden på stasjonene.
 • Sending og mottak.
 • Øvelse i åpent terreng.
 • Forlengelse av strekningen.
 • Øvelse i skjult terreng.
 • Økende lengde på strekningen.
 • Forstyrrelser.

Feltsøk: sum 5 timer

 • Utstyr.
 • Søksmåte.
 • Gjenstander/Apporter.
 • En gjenstand.
 • Flere gjenstander.
 • Avlevering.

Praksis:

 • Instruerte praktiske leksjoner.
 • Alle eleven skal ha gjennomført/instruert minimum 5 praktiske leksjoner.
 • Total kurstid 70 tim.
 • I tillegg kommer ytterligere 5 tim som er fordelt på Skriftlig, muntlig og praktisk prøve.

Arbeidsform og gjennomføring:
På den praktiske delen vil man benytte instruksjon, praktisk trening med veiledning og observasjon av andre deltakere og hunder

Problemstillinger:

 • Eleven skal kunne ha innsikt og forståelse og kan se sammenhenger.
 • Skal kunne bygge opp øvelser etter øvelses- og momentlæra, at de har forståelse for hvordan en kan bygge opp en hund og viktigheten av å tilpasse opplæringen etter hundens egenart og alder.
 • Valpens utvikling er vesentlig.
 • At eleven kan organisere og gjennomføre en praktisk leksjon med minimum 2 ekvipasjer i en øvelse.
 • Kunne se feil og korrigere.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • En pedagogisk veiledning for NKKs instruktører. Hefte av T. Østlie.
 • Din hund og Din hund fortsetter av Sven Järverud af Klinteberg.
 • Regelverk for Brukshund prøver.
 • Rapporthunden av Inki og Roland Sjøstrøm.

For lærer/instruktør:

 • Aktuell litteratur til støtte for kursleder: samme som for deltakerne

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent Trinn III instruktør Brukshund av NKKs hovedstyre.

Utfyllende opplysninger

NKKs mål med instruktørkurs trinn II er å opparbeide en instruktørstab slik at alle klubber har tilgang på bemyndigede instruktører.
Følgende krav for å bli bemyndiget trinn II bruskinstruktør:

 • Være bemyndiget som trinn I instruktør.
 • Skal ha en anbefaling fra sin lokaleklubb som er samarbeidende med NKK.
 • Skal ha trent og ført frem hund til klasse A NKKs offisielle Brukshund program (NBF)alternativt A-godkjent redningshund, ha opprykk til klasse 3 i RSP eller RRP eller godkjent patruljehund i politiet eller forsvaret.
 • Ha avholdt minimum 2 kurs på minst 10 tim hver som trinn I instruktør.