1416 Trinn 1: Jeg er beredt

Mål:

Gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen friluftsliv, sikkerhet og førstehjelp.

Målgruppe:

Alle kursmodulene kan tas av ledere og rovere, vandrere kan delta på modulene ”Sikkerhet” og ”Førstehjelp”. Ledere skal ha gjennomført Lederstart før kurset.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset bør gjennomføres over en helg (fredag kveld – søndag ettermiddag).
Kurset kan også gjennomføres i separate moduler – Sikkerhet og førstehjelp sammen eller hver for seg. Praktisk friluftsliv skal gjennomføres som en økt på ca. 24 timer med overnatting ute.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Modul 1: Sikkerhet

Stikkord:

Øke fokus på sikkerhet i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i NSF.
Gi deltakerne verktøy de kan bruke i sikkerhetsplanleggingen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Definisjon av risiko og sikkerhet. Risikoanalyse før tur og risikovurdering på tur. Rutiner ved skader og uhell. Verktøy og hjelpemidler.

Problemstillinger:

Definisjon av begrepet risiko.
Hvordan foreta en risikoanalyse?
Hjelpemidler for planlegging av en trygg tur.
Håndtering av informasjon om turdeltakere og deres forutsetninger.
Turplanlegging.
Risikoanalyse av turen med utgangspunkt i heftet Sikkerhet på tur.
Evaluering av risikoanalysen etter gjennomført tur/arrangement.
Identifisering av ulike potensielle risikosituasjoner og metoder for forebygging og håndtering av eventuelle uhell, ulykker eller uønskede situasjoner.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Modul 2: Førstehjelp

Stikkord:

Gi deltakerne en innføring i livreddende førstehjelp og behandling av skader man kan oppleve på speidertur.

Arbeidsform og gjennomføring:

Norsk grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp på tur for speidere.

Problemstillinger:

Varsling til nødnummer
Sikring av frie luftveier og sideleie
Hjerte-/lungeredning og håndtering av fremmedlegemer hos barn
Akutt hjertesykdom
Førstehjelp i det daglige – praktiske øvelser

3. samling

Timer med lærer: 24

Tema:

Modul 3: Praktisk Friluftsliv

Stikkord:

Gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen praktisk friluftsliv i speideren.

Arbeidsform og gjennomføring:

Introduksjon til friluftsliv i NSF. - Primitiv matlaging. - Valg av leirplass og overnattingsmåte. - Båltyper og kokeapparater. - Bruk av turutstyr. - Kart, kompass og GPS. - Naturkjennskap. - Bekledning på tur. - Leker og aktiviteter på tur. - Sikkerhets- og førstehjelpsøvelse.

Problemstillinger:

Friluftsliv i speiderarbeidet:
Bruk av friluftsliv som ramme og arbeidsmetode.
Hvilke ferdigheter trenger man?

Leiretablering:
Kjennetegn til en god overnattingsplass.
Valg av overnattingsalternativ etter situasjon og deltakernes ferdigheter.
Formelle regler for bruk av naturen.
Prinsippet om sporløs ferdsel.

Bål:
Hvordan finne egnet bålplass og egnet ved?
Hvordan lage et hensiktsmessig bål? Båltyper
Valg av vedtyper tilpasset opptenning og bruk.
Sikkerhetsrisiko og sikkerhetstiltak ved bruk av åpen flamme.
Lage og forlate bålplassen i bedre stand enn da man kom.
Bålets betydning som symbol, samlingspunkt og trivselskilde i friluftslivet generelt og i speidersammenheng spesielt.

Mat på tur:
Hensiktsmessig mat på tur ved at de selv lager og tilbereder maten.
Næringsrik mat egnet for turbruk.
Valg av mat ut fra situasjon.
Øvelse i å lage god mat på tur.
Viktigheten av måltider på tur og leir og behovet for økt energiinntak.
Kokeinnretninger.

Bruk av kniv, øks og sag:
Knivregler og knivens bruksområder
Sikkerhet ved bruk av øks og sag
Enkelt vedlikehold.

Orientering ved bruk av:
Kart
kart og kompass
GPS

Klær og utstyr på tur:
Ulik type bekledning
Å kle seg etter vær og vind
Materialenes betydning
Varmetap
Hvordan holde seg varm om natten?
Pakking av sekk.

Behandling av skader man kan oppleve på speidertur og i det daglige speiderarbeidet:
Små sår og kuttskader, når må man kontakte lege.
Insektbitt
Huggorm- og flåttbitt
Andre vanlige skader på møte/tur

Krav til lærer/instruktør:

Ansvarlig for gjennomføring av kurset skal være oppnevnt av krets eller forbund som ledertrener i NSF.
Norsk Grunnkurs i Førstehjelp må holdes av egne instruktører godkjent av Norsk Førstehjelpsråd.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ledelse i NSF.
Trinn 1 - Kursplan.

Opplegg for evaluering:

Mal for evalueringsskjema kan fås hos forbundskontoret til Norges speiderforbund.