1401 RIK ABC-1

Mål:

Kurset tar utgangspunkt ekvipasjens ståsted.
Deltakerne skal hjelpes med innlæringen i de forskjellige gruppen og videreutvikle allerede innlærte øvelser.
Sluttmål etter 4 Lag samlinger er trening og instruksjon for å delta på IPO NM i Norsk Rottweilerklubb på det aktuelle nivået for hver enkelt deltaker eller annen prøve.

Målgruppe:

Alle som vil konkurrere og/eller lære mer om IPO trening og dens øvelser/grupper.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset. 10 deltakere

Eventuelle merknader:

Det arbeides med deltakere delt opp i par, man tar utgangspunkt i hva de ønsker å jobbe med. Bruke forskjellige innlæringsmetoder som fører fram til en perfekt øvelse. Man jobber kun med positiv forsterkning som lek eller godbit.

Alle deltakere som ønsker å delta i gr C, må ta med RIK lisens. Ønsker man å fokusere på SL, kan alle økter innen gr C byttes ut med trening i gr A og B.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Teoretisk gjennomgang av regelverk og øvelser i gruppe ABC

Stikkord:

Hjelpemidler, motivasjon, bruk av belønning. Når belønne presist? Hva slags belønning fungerer på den enkelte hund? Konsentrasjon under nyinnlæring, eliminere bort evt forstyrrelser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktør foreleser og har dialog med deltakerne.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Oppvarming, vise instruktøren hvor langt man er kommet/hvilke problemstillinger som ønskes løst. Trening gruppe ABC

Stikkord:

Gr A: Sporing på morgen. Ekvipasjene legger spor ut fra eget nivå, i par. Instruktør forteller hvilke utfordringer han ser, og hvilke løsningsformer han ville brukt.

Gr. B: Instruktør viser og forklarer hver ekvipasje om alternativ løsningsform/tilnærmingsmetode for aktuelle problemstillinger. Ekvipasjen blir også forklart hvorfor instruktøren velger den aktuelle tilnærmingsmetoden.

Gr C: Instruktør viser og forklarer hver ekvipasje om alternativ løsningsform for aktuell problemstilling. Han forteller også litt om sitt intrykk av hundens drifter, og dermed også hvorfor han ville valgt den aktuelle tilnærmingsmetoden.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk veiledning og trening med instruktør. Deltakerne er delt opp i par og to og to er alltid ute på banen samtidig.

Problemstillinger:

Gr A: Sporet blir evaluert for paret som har gått spor. Hvor ligger hovedsvakhetene? Hvordan kan man gjennom anderledes trening, få formidlet til hunden ønsket adferd?

Gr B+C: Hvor ligger utfordringene? Bør man finne en annen metode?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Oppvarming. Praktisk trening ABC

Stikkord:

Gjennomgang av forrige treningsdag. Praktisk trening, med fortløpende evaluering av hundenes respons og ekvipasjens progresjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. To og to av gangen. Evaluering skjer fortløpende

Problemstillinger:

Hvordan har hundens respons fra andre dag vært? Har det kommet frem andre ting under treningen som man bør ta tak i?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regler for internasjonale konkurranser.

Krav til lærer/instruktør:

En erfaren instruktør (figurant) som kjenner IPO sporten godt, både som utøver og innen instruksjon. Ha trinn 1 og 2 NKK instruktørutdannelse.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Regler for internasjonale konkurranser. Annen relevant litteratur.

Opplegg for evaluering:

Instruktøren gir hver enkelt ekvipasje en personlig tilbakemelding