1382 Hverdagslydighet

Mål:

Gi hundeiere kunnskap om temaer innen hverdagslydighet, adferd og helse. Lær treningsopplegg, spesielt ment for å å gjøre livet med hunden bedre og mer morsomt for både hunden og deg.

Målgruppe:

Alle hundeeiere og de som planlegger å skaffe seg hund. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Temakurs-hund, hverdagslydighet, aktivisering, adferd og helse. Treningene er basert på positive metoder - Det vil si læring primært basert på positiv forsterking/negativ straff. I samlingene 2-8 vil hundeieren bli veiledet for å finne gode forsterkere for sin hund - forsterkingskvalitet, om hvor ofte - forsterkningfrekvens, om når de bør gi forsterkning - timing, og om hvor fort de bør gå fram i treningen - kriterier.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 0

Tema:

Førstehjelp for hund og andre temaer innen forebyggende helsearbeid for hund.

Stikkord:

Kurskveld arrangert ved en dyreklinikk. Dagens instruktør er en veterinær. TEMA - Førstehjelpsbehandling av sår og andre skader, ormebitt, flåttbitt og flåttbårne sykdommer osv. Forebyggende helsearbeid som vaksinering, tannstell, stell av hud, poter og pels m.m.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og omvisning på dyreklinikken. Hund er ikke med, men det er hunder på klinikken som brukes til demonstrasjon.

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Innkallingstrening - Hvordan få hunden til alltid å komme når du roper?

Stikkord:

Tips og veiledning til hvordan du kan lære deg å få hunden til å komme på innkalling. Arbeid med egen hund kombinert med "teoripauser" - pauser for hunden og teori for hundeieren.

Arbeidsform og gjennomføring:

Flere korte økter, først med teori, etterfulgt økter med hunden, med veiledning.

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Møte - passeringstrening - Hvordan få hunden til å forholde seg rolig når du møter og passerer andre mennesker, hunder, sykler etc.

Stikkord:

Tips og veiledning til hvordan du kan lære deg å få hunden til å komme på innkalling. Arbeid med egen hund kombinert med "teoripauser" - pauser for hunden og teori for hundeieren.

Arbeidsform og gjennomføring:

Flere korte økter, først med teori, etterfulgt økter med hunden, med veiledning.

Problemstillinger:

Opplæring for å beherske engstlig hund som utagerer mot det de møter eller hund som er meget sosial - nysgjerrig, og vil bort til alt og alle for å hilse, leke eller bare undersøke.

4. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Uønsket atferd - Hvorfor gjør hunden min slik? Hvordan kan jeg sammen med hund trene, for å forebygge eller redusere uønsket atferd?

Stikkord:

Informasjon om hvordan frykt, glede, frustrasjon og forventning påvirker atferd og sammenhengen mellom følelesestyrt atferd og lært atferd. Hvordan lese hunden sin. Forebyggende treningsmetoder.

Arbeidsform og gjennomføring:

Flere korte økter, først med teori, etterfulgt økter med hunden, med veiledning.

Problemstillinger:

Kunnskap kan hjelpe hundeieren å unngå uønsket atferd hos sin hund.

5. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

En introduksjon til feltsøk eller spesialsøk, hvordan lærer man seg dette?

Stikkord:

Lær hunden din å finne ting du har mistet. Eller lær hunden å finne kantareller. Fin aktivitet for hunden og kanskje nyttig for deg?

Arbeidsform og gjennomføring:

Flere korte økter, først med teori, etterfulgt økter med hunden, med veiledning.

6. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Redningshunden, Narkotikahunden eller andre tjenestehunder - Nysgjerrig på hva en slike hunder gjør?

Stikkord:

Lær litt om hvordan du kan lære din hund momenter fra tjenestehundarbeid? Søk og spor. Gjesteinstruktør fra Norske Redningshunder eller annen aktuell organisasjon . Politiet, Blindeforbundet osv. Trening med egen hund kombinert med "teoripauser" - pauser for hunden og teori for hundeieren.

Arbeidsform og gjennomføring:

Flere korte økter, først med teori, etterfulgt treningøkter med hunden, med veiledning.

7. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Beriket miljø

Stikkord:

Hvordan kan vi lage og bruke berikede miljøer for å stimulere sanser, øke selvtillit og få trygge hunder?

Arbeidsform og gjennomføring:

Flere korte økter, først med teori, etterfulgt økter med hunden, med veiledning.

Problemstillinger:

Hunder oppfatter verden annerledes enn vi gjør. De kan derfor ha glede av andre miljøer og aktiviteter, enn det vi ofte tenker på.

8. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Mental aktivisering - problemløsing og innlæring av triks og oppgaver hunden kan ha glede av.

Stikkord:

Hunden må få ut godbiter av gjenstander som er vanskelig å få opp. Lære å plukke opp og bære ulike gjenstander. Ulike triks som "burleken", slalom mellom beina, sitte bamse, rulle rundt, spille død m.m. Arbeid med egen hund kombinert med "teoripauser" - pauser for hunden og teori for hundeieren.

Arbeidsform og gjennomføring:

Flere korte økter, først med teori, etterfulgt økter med hunden, med veiledning.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Det lages ett skriv for hver samling, som beskriver samlingens tema i tillegg til bakgrunnsinformasjon, litteraturliste og tips om nettsteder, artikkler og filmer på internet.

Krav til lærer/instruktør:

For samlingen om førstehjelp for hund bør instruktøren være veterinær eller utdannet dyrepleier. For de andre samlingene kreves en instruktør med god kunnskap om læringsteori, adferdslære og hundens språk. Likeså bør instruktøren ha god praktisk erfaring i trening av egen hund.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema deles ut for hver kveld.