1369 Hijakt på rødrev

Mål:

Presentere hijakt på rødrev med hund til jegere som ønsker å lære noe nytt.
Deltakerne skal få innføring i planlegging og organisering i hijakt med hund.
Deltakerne skal lære nødvendige sikkerhetsrutiner knyttet til jaktformen.
Deltakerne skal bli kjent med revens hilokaliteter og hvordan disse kan forvaltes til nytte for jakta.

Målgruppe:

Nye jegere og jegere som ønsker en kompetanseheving

Antall deltakere:

Den praktiske delen av kurset bør organiseres i grupper med ca 5 deltakere pr. hihund. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Deltakerne må ha løst jegeravgift. Kurset foregår i hovedsak utendørs. Det er viktig å legge opp en praktisk dag ute hvor det er gode muligheter for jaktsituasjoner. Hilokalitetene bør være kjent på forhånd og tilgang på hihunder må være tilpasset deltakerantallet. Teoridelen må gjennomføres i et lokale som passer for formålet. Kurset er ikke kompetansegivende ut over den erfaring det tilfører deltakerne. Det er ingen kunnskapstest.
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører til å opperere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Innføring i hvordan hijakt på rødrev gjennomføres og hvordan revehi kan forvaltes til nytte for jakt.

Stikkord:

3 tilrettelagte PP - presentasjoner med innlagte filmklipp utgjør leksjonene. Etter hver presentasjon bør det avsettes noe tid til spørsmål og evt. utfyllende komentarer

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen gjennomføres inne.

Problemstillinger:

Teoretisk forberedelse av hva som ventes under hijakt på rødrev. Organsiering og ledelse, samt sikkerhetsrutiner under hijakt. Hvordan kunnskap om revehi og god forvaltning av disse kan bidra til øket jaktglede og mer spenning.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Praktisk hijakt med hund

Stikkord:

Planlegging og forberedele før jakt samt gjennomføring av jakt (ca 8 timer) Etter felling (ca 1 time)

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jakt i realistiske jaktsituasjoner ute

Problemstillinger:

Gi en opplevelse av praktisk jakt med de særegenheter denne jaktformen har. Presentere ulike lokaliteter rødreven kan ha dagleie i.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NJFFs faghefte Guide til hagleammmunisjon og
NJFFs faghefte om hijakt på rødrev

Krav til lærer/instruktør:

Ingen særskilt, men det anbefales at veilederen har egen erfaring fra hijakt og disponerer kompetent hihund

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NJFFs faghefte om jakt på rødrev,
Materiell på NJFFs nettsider På spor etter rødreven
NJFFs faghefte om hijakt på rødrev

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema finnes på Studieforbundet natur og miljø sine hjemmesider