1366 Bronsjemerke - konkurranserettet lydighet

Mål:

Avlegge bronsjemerkeprøve etter fullført kurs

Målgruppe:

For hundeførere med hunder fra ca. 7-8 mnd. som har gjennomført valpekurs/grunnkurs eller tilsvarende

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 5 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Etter utført kurs kan deltakerne melde seg opp til bronsjemerkeprøve. Denne prøven inngår ikke i kursplanen, og er et tillegg for de av deltakerne som ønsker det. Dato for prøve avtales under/etter kurset. Evt. kostnad vedr. bronsjeprøven bekostes av deltaker. Alle demonstrasjoner av momenter skjer med instruktørs egen hund - IKKE med deltakeres hunder. Deltakere får tildelt NKKs regelverk vedrørende Bronsjemerkeprøve, eller tilsendt link til NKKs regelverk på internett. Dette benyttes under alle kursets praksiskvelder. Det informeres i løpet av kurset om forskjellige godkjente måter av innkalling (rett inn i grunnstilling, eller innkalling i front - for deretter å innta grunnstilling). Kurset forutsetter at ekvipasjene er motivert til, og bedriver, egentrening mellom hver samling. Under leksjoner med kun en ekvipasje på banen forutsettes det at øvrige deltakere observerer og kommer med kommentarer etter endt gjennomføring av ekvipasjen som er på banen.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teorikveld, uten hund.

Stikkord:

Hjelpemidler, motivasjon, belønningsformer, innlæringsteknikk, gjennomgang av kursets praktiske øvelser/momenter. Terminologi - forklaring av diverse ord og uttrykk brukt i grenen Lydighet (LP).

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Moment(er): Hilsing, visning av tenner. Kontakttrening, nivåplassering.

Stikkord:

Hilsing uten overdreven kontakt fra hund (ikke hopping). Førers håndtering av hund under tannvisning. Forskjellige måter å oppnå kontakt med hunden på.
Endel tid brukes til å fastslå ekvipasjens nåværende nivå.

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av momentene. Teori, individuell oppfølging ihht. hver ekvipasjes nivå.

Problemstillinger:

Hopping ved hilsing, avviking ved tannvisning. Vanskeligheter med å oppnå kontakt ved forstyrrelser.

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon. Moment: Lineføring

Stikkord:

Lineføring, vendinger - førers oppførsel/tempo, kommandering osv. Kontakt under lineføring. Kontakt ved forstyrrelser utenfor ringen. Hundens korrekte plassering i forhold til fører under lineføringen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av momentet lineføring. Teori, individuell oppfølging ihht. hver ekvipasjes nivå. Innløringsteknikker for momentet.

Problemstillinger:

Problemer med å holde kontakt over tid, hund som trekker, hund som må "trekkes".

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon. Moment: Dekk fra holdt

Stikkord:

Fri ved fot, grunnstilling ved holdt, rask neddekk, bli i dekk når fører går fra hund i dekk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av momentet dekk fra holdt. Teori, individuell oppfølging ihht. hver ekvipasjes nivå. Innlæringsteknikker for momentet.

Problemstillinger:

Manglende kontakt, hund vil ikke dekke, hund reiser seg og følger fører, hund snur seg når fører passerer hund på retur.

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon. Moment: Innkalling fra sitt

Stikkord:

Sitt og bli, handler går fra hund i sitt, innkalling med avslutning i grunnstilling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av momentet innkalling fra sitt. Teori, individuell oppfølging ihht. hver ekvipasjes nivå. Innlæringsteknikker for momentet.

Problemstillinger:

Hunden blir ikke værende i sitt, hunden følger etter fører. Hunden kommer inn til fører.

6. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon. Moment: Stå under marsj

Stikkord:

Fri ved fot, stå under marsj, bli stående mens fører forlater hunden.

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av momentet "stå under marsj". Teori, individuell oppfølging ihht. hver ekvipasjes nivå. Innlæringsteknikker for momentet.

Problemstillinger:

Hunden vil ikke stå igjen mens fører fortsetter å gå. Hunden stopper ikke innenfor regelverkets fastsatte avstand.

7. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon. Moment: Enkelt dekk 1 (ett) minutt.

Stikkord:

Hunden skal ligge i dekk mens fører går fra. Hunden skal bli liggende i dekk (uten særlige forstyrrelser) i 1 (ett) minutt etter at fører har kommet så langt vekk som regelverket tilsier.

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av momentet "enkelt dekk 1 (ett) minutt". Teori, individuell oppfølging ihht. hver ekvipasjes nivå. Innlæringsteknikker for momentet.

Problemstillinger:

Hunden reiser seg, hunden vil komme inn til fører mens denne går fra, hunden vil komme inn til fører når denne står stille - et stykke vekk fra hunden.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Repetisjon. Ekvipasjene går gjennom programmet for Bronsjemerkeprøven en og en på banen mens øvrige deltakere observerer og kommenterer etter ekvipasjens gjennomføring.

Stikkord:

Gjennomføring - "tentamen" - på en bronsjemerkeprøve.

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av gjennomføringen av en bronsjemerkeprøve. En og en ekvipasje gjennomfører en "bronsjemerkeprøve".

Problemstillinger:

Hundeførers nerver - "konkurransenerver".

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKKs regler for Bronsjemerkeprøve,

Krav til lærer/instruktør:

Minimum bestått eksamen fra NKKs Trinn 1 instruktørkurs. Bred erfaring i innlæring lydighetstrening av hund.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKKs regelverk for Bronsjemerkeprøve.

Opplegg for evaluering:

Det vil på siste kurskveld bli delt ut et evalueringsskjema som fylles ut av deltakerne - anonymt. Disse skjemaene vil bli gjort tilgjengelig anonymisert på klubbens hjemmeside sånn at evt. kursinteresserte kan se hvilke erfaringer tidligere deltakere har gjort seg.