135 Unghund helg

15-25 timer  |  5-10 deltakere

Mål, læringsmål

Gjøre hundeeiere i stand til å bidra til et ansvarlig hundehold i samfunnet og fremme mulighetene for aktivitet med hund. Gi hundeeierne innsikt i hundens behov, dens utvikling og miljøets betydning for at den skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og omgivelser.

Målgruppe og forkunnskaper

Nye hundeeiere med hund i alder 9 mnd - 2 år. Helst har hatt hund før eller vert på valpekurs , men er åpent for alle.

Kursinnhold

Fredagskveld Teori (3 timer):
- Presentasjon av hundene og eier i gruppa
- Grunnleggende læringsteori og om hvorfor hunden velger å gjøre som den gjør.
- Innlæringsteknikker
- Kort om problemløsing

Lørdag(6 timer):
- innlæring praksis
- kontakt, sitt, dekk
- møtetrening og rolig sammen med andre hunder
- individuell problemløsing

Søndag( 6 timer)
- jobber videre med kontakt, sitt, dekk og bli
- individuell problemløsing
- Leke-trening og aktivisering

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Diskusjon
  • Rollespill
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

NKK trinn 1 instruktør

Læringsressurser

Powerpoint, demostrasjon med egne hunder, godbiter, leker.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.