1342 Kurslederkurs - soppsakkyndige

Mål:

Utdanne instruktører til Kurs for utdannelse av soppsakkyndige (Kurs 9590)

Målgruppe:

Soppsakkyndige medlemmer i NSNF

Antall deltakere:

12-15. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 1

Tema:

Kurslederkurs

Stikkord:

Presentasjon av deltakerne
Kurslederteknikk og instruksjon
Forberedelse til instruksjon
Samarbeid/kommunikasjon
Gjennomgang av aktuell kursplan
NSNFs retningslinjer for aktuelt kurs
Gode råd fra aktive kursledere
Instruksjon i bruk av undervisningsmateriell
Forberede presentasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, demonstrasjoner, diskursjon

Problemstillinger:

Disponering av kurstiden, opplegg for ekskursjoner

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 4

Tema:

Bruk av undervisningsmateriell for soppsakkyndige.

Stikkord:

Hver deltaker gir en instruksjon/fremføring i plenum.
Tilbakemeldinger fra kursledelse/deltagere.
Evaluering i plenum

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon, diskusjon

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kompendium for Kurs for utdannelse av soppsakkyndige, K. Mohn Jenssen & A-E Torkelsen, rev. utg. 2013, ISBN 978-82-991311-7-9. Pensumliste til Prøve for soppsakkyndige (siste versjon finnes på NSNF’s hjemmeside).
http://www.soppognyttevekster.no/media/PDF/soppsakkyndige/Pensumliste%20juni%202012.pdf

Krav til lærer/instruktør:

Soppsakkyndig, erfaring som kursleder på Kurs for utdannelse av soppsakkyndige

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kurs for utdannelse av soppsakkyndige - undervisningsmateriell

Opplegg for evaluering:

Deltakerne får en tilbakemelding på sin instruksjon/fremføring i plenum.