1338 Hverdagslydighet

Mål:

Hovedmålet er at vi skal få hunden til å fungere godt i hverdagen. At hundeeier skal få et godt forhold til hunden sin; at hund og eier lærer å samarbeide med hverandre, at hunden skal komme på innkalling, gå pent i band, kunne passere andre hunder, hilse pent på mennesker.

Målgruppe:

Alle hundeiere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teori - den hverdagslige hunden!

Stikkord:

Hundens språk, menneskets signaler, hvem er hunden, belønning, læringspsykologi.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori

Problemstillinger:

Hva sier hunden egentlig? Hvordan kan vi lære hunden nye ferdigheter? Hva gjør vi med hverdagslige problemer? hvordan kan vi belønne hunden vår?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hverdagslige grunnferdigheter

Stikkord:

Innkalling, gå pent i bånd, hilse pent

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser.

Problemstillinger:

Hvordan får vi hunden til å ikke trekke i båndet? Hvordan kan vi få hunden til å komme når vi roper på den? hvordan få hunden til å ikke hoppe?

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Den hverdagslige hunden

Stikkord:

Gå pent i bånd, innkalling, ro, handtarget

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser.

Problemstillinger:

Hvordan får vi hunden til å ikke trekke i båndet? Hvordan kan vi få hunden til å komme når vi roper på den? hvordan få hunden til å ikke hoppe? Hvordan får vi hunden til å roe seg i nye situasjoner?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Den hverdagslige hunden

Stikkord:

Bli der du er, gå pent i bånd, innkalling

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening

Problemstillinger:

Hvordan får vi hunden til å ikke trekke i båndet? Hvordan kan vi få hunden til å komme når vi roper på den? Hvordan få hunden til å ikke hoppe? Hvordan får vi hunden til å roe seg i nye situasjoner?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Sosialisering

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk + teori

Problemstillinger:

Hva gjør vi hvis hunden er "aggressiv" mot andre hunder? Hvordan får vi unghunden til å oppføre seg med andre hunder? Er lek eller sosiale turer best for sosialiseringen? Hva gjør vi med hannhundproblematikk?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Miljøtrening

Stikkord:

Beriket miljø, opplevelse, mestring

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teori

Problemstillinger:

Hva gjør vi i nye miljøer? Hva gjør vi hvis hunden blir redd av feks å gå i sentrum? Hvordan kan vi venne hunden til høye lyder? Er det viktig å oppsøke nye miljøer? Hva gjør vi når hunden ikke vil "følge med" når vi prøver å trene i ett nytt miljø?

7. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Oppsummering av alle ferdighetene

Stikkord:

Vi legger opp så langt som hver enkelt er kommet

Arbeidsform og gjennomføring:

praktisk

Problemstillinger:

Er det noe mer dere ønsker?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Et eget hefte deles ut med oppsamlede artikler - 100 % positiv hverdagslydighet og 100 % positiv problemløsning er anbefalt, men er ikke et krav