1322 Valp 2 til 6 mnd

Mål:

Få basiskunnskap om det å eie og trene en hund fra valpestadiet, samt få ansvarsfulle hundeeiere med hunder som fungerer i samfunnet - og/eller innen hundesport.

Målgruppe:

For hunder med eiere som har lite eller ingen tidligere erfaring, og som ønsker et grunnlag for videre trening og kurs.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 6 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Vi kjører med et lite antall deltakere for å få mest mulig tid med hver enkelt ekvipasje. Vi oppfordrer til at flere i familien er med på kurset samtidig, sslik at flest mulig får samme informasjon. Vi kjører relativt korte økter siden vi har med valper å gjøre. All innøving i øktene avsluttes med noe positivt, slik at hundens minnesbilde er av positiv karakter når de får en kort pause. Det legges opp til 9 samlinger totalt. Første samling er en ren teorikveld, de neste 7 samlingene er praktisk gjennomføring av innholdet vi går gjennom på teorikvelden - og siste samling er en "bonus-kveld" hvor vi ser på alternative aktiviteter vi kan bruke hunden til (med spesiell stor vekt på spor og nesearbeid for hunden).

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teorikveld

Stikkord:

Hunden - menneskets beste venn! Stell og generelt hundehold. Hundens utviklingsfaser og rasetypiske trekk. Hvordan virker hunden. Hundens motivasjon - belønningsformer. Eier og hundens motivasjon. Mestring og progresjon. Forklare forskjell på positiv og negativ forsterkning. Gjennomgang av kursets innhold på de neste 7 praksiskveldene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning med diverse eksempler og spørsmål fra deltakerne. Hele kurset gjennomføres med fokus på positiv forsterkning (godbit, ros og lek).

Problemstillinger:

Skikk og bruk, Hundeloven, finne riktig type belønning,

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Kontakttrening. Vi avslutter treningen med ro-trening.

Stikkord:

Finne rett belønning og bruke denne til å få hunden til å ta visuell kontakt med eierne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk demonstrasjon, individuell oppfølging av hver kursdeltaker. Spørsmål fra deltakerne, og diskusjoner/forklaringer.

Problemstillinger:

Få hunden til å gjøre noe som i utgangspunktet er unaturlig for den; stirre på oss.

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon fra forrige samling. Nytt tema: Sitt - og bli. Kvelden avsluttes med ro-trening.

Stikkord:

Få hunden til å sitte på kommando og etterhvert bli sittende når vi beveger oss vekk fra hunden. Innlæring med positiv forsterkning (godbit).

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk demonstrasjon og individuell oppfølging av hver kursdeltaker.

Problemstillinger:

Få hunden til å bli sittende igjen, når vi beveger oss bort fra den.

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon fra forrige samling. Nytt tema: Slipp. Kvelden avsluttes med ro-trening.

Stikkord:

Vi lærer hunden å slippe det den har i munnen. Vi benytter leker, og har alltid en å bytte - når hunden slipper.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk demonstrasjon og individuell oppfølging av hver kursdeltaker.

Problemstillinger:

Få hunden til å slippe det den har i munnen. Det vi har å bytte må være tilstrekkelig interessant til at hunden ønsker å bytte bort det den har i munnen.

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon fra forrige samling. Nytt tema: Hilse pent. Kvelden avsluttes med ro-trening.

Stikkord:

Få hunden til å være rolig når vi f.eks. får besøk eller når vi går bort til andre.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk demonstrasjon og individuell oppfølging av hver kursdeltaker.

Problemstillinger:

Hunden hopper opp på besøkende eller mennesker vi møter. Dette kan være et kjempeproblem når f.eks. store hunder hopper opp (av glede) på f.eks. barn.

6. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon fra forrige samling. Nytt tema: Dekk/ligg - og bli, Stå - og bli. Kvelden avsluttes med ro-trening.

Stikkord:

Få hunden til å legge seg på kommando, og bli liggende når vi beveger oss vekk fra hunden. Få hunden til å reise seg opp og stå fra sittende/liggende, og bli stående når vi beveger oss vekk fra hunden.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk demonstrasjon og individuell oppfølging av hver kursdeltaker.

Problemstillinger:

Få hunden til å bli liggende/stående når eier beveger seg vekk fra hunden.

7. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon fra forrige samling. Nytt tema: Nei-trening. Kvelden avsluttes med ro-trening.

Stikkord:

Lære hunden til at NEI faktisk betyr nei, og at hunden ved NEI skal avslutte den handlingen den driver med eller er på tur til å starte.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk demonstrasjon og individuell oppfølging av hver kursdeltaker.

8. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon fra forrige samling. Nytt tema: Innkalling, og gå pent i bånd. Kvelden avsluttes med ro-trening.

Stikkord:

Få hunden til å komme inn til oss når vi roper på den. Få hunden til å gå pent i bånd uten å trekke oss - eller at vi må trekke den.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk demonstrasjon og individuell oppfølging av hver kursdeltaker.

Problemstillinger:

Hunden er ikke tilstrekkelig motivert til å komme inn til eier når den blir ropt på. Hunden trekker i båndet, eller orker ikke å følge oss.

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

"Bonuskveld"

Stikkord:

Vi går gjennom kursets innhold, og evaluerer opplegget. Denne siste samlingen er en "bonuskveld" hvor vi går gjennom forskjellige typer aktiviteter man kan bedrive med sin hund. Vi legger spesielt stor vekt på nesearbeid for hunden, og går gjennom litt enkel teori rundt det å få hunden til å gå spor. Hver enkelt ekvipasje får gå minst to spor på forskjellig underlag med hunden sin.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk demonstrasjon, teori undervegs og individuell oppfølging av hver enkelt ekvipasje.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kopi av Powerpoint-presentasjonen som blir gjennomgått på første kurskveld (teori-delen).

Krav til lærer/instruktør:

Gjennomført NKK Trinn 1 utdanningen med bestått eksamen.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg-Järverud: "Din Hund" og "Din Hund fortsetter" (ihht. NKKs utdanningsplan for Trinn 1 instruktører). Tilleggslitteratur: Anders Hallgren: "Problemhund og hundeproblem". Karen Pryor: "Ikke skyt hunden!"

Opplegg for evaluering:

Det vil på siste kurskveld bli delt ut et evalueringsskjema som fylles ut av deltakerne - anonymt. Disse skjemaene vil bli gjort tilgjengelig annonymisert på klubbens hjemmeside sånn at evt. kursinteresserte kan se hvilke erfaringer tidligere deltakere har gjort seg. Samtlige skjemaer som blir returnert blir lagt ut på hjemmesiden.