1317 Retrieverjakt - grunnkurs

Mål:

Gi hundeeieren treningsmetoder og øvelser som gjør hunden egnet til å starte i begynnerklasse i Retrieverjakt.

Målgruppe:

Retrievereiere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurse

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Presentasjon av instruktør og kursdeltakere. Kort orientering om kurset. Jaktlydighet.

Stikkord:

Motivasjon. Arbeid v/fot. Arbeide samtidig med andre hunder. Rotrening.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis.

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Innføring i de forskjellige apportmomentene

Stikkord:

Markeringer, Fremadsendinger, Skjulte apporter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Innføring i søksøvelsene og forskjellige signaler som fløyte og retningsanvisning.

Stikkord:

Nærsøk. Feltsøk. Signaler.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Litteratur/materiell for deltakerne:

Diverse artikler. Bok; Lena Bratsberg: Retrieveren som apportør.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring i jaktprøver med egen hund. Og godkjent instruktør gjennom Norsk Kennel Klubb eller tilsvarende utdannelser.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema deles ut siste kurskveld til støtte for utvikling av instruktør og studieplan.