1309 Apporteringsforberedende valpekurs

Mål:

Kurset har fokus på lydighetsøvelser for seinere retrieverjaktarbeid. Enkle dirigeringsøvelse og fløytebruk. Framtidig søksarbeid gjennom innlæring av nærsøk/godbitsøk. Se på innøving av grunnapporten, og dele opp denne øvelsen i enkle momenter som kan trenes hver for seg.

Målgruppe:

Valpeeiere som er interessert i å trene retrieverjakt (apportering) i framtida.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Presentasjon, retrieverjakt, lydighetsøvelser

Stikkord:

Presentasjon.
Hva er retrieverjakt?
Viktige lydighetsøvelser for den som skal drive med retrieverjakt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og teori.

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Lydighetsøvelser

Stikkord:

Ro ved sekken, kontakt og samarbeid, sitt og bli, fot/på plass.

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Lydighetsøvelser

Stikkord:

Ro ved sekken, kontakt og samarbeid, sitt og bli, fot/på plass, innkalling og avlevering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Lydighetsøvelser

Stikkord:

Ro ved sekken, kontakt og samarbeid, sitt og bli, fot/på plass, innkalling og godbitsøk

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Lydighetsøvelser

Stikkord:

Ro ved sekken, kontakt og samarbeid, sitt og bli, fot/på plass, innkalling, godbitsøk og dirigering på godbitskål.

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lydighetsøvelser, grunnrapport

Stikkord:

Oppvarming, jaktlydighet og introduksjon av grunnapporten (dag i skogen)

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

7. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon av alle tema på kurset

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør gjennom NKK eller tilsvarende utdannelser. Erfaring i jaktprøver med egen hund.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema deles ut siste kurskveld til støtte for utvikling av instruktør og studieplan.