1295 Lydighet grunnkurs- helg

Mål:

  • Gjøre hundeeiere i stand til å bidra til et ansvarlig hundehold i samfunnet og fremme mulighetene for aktivitet med hund.
  • Gi hundeeierne innsikt i hundens behov, dens utvikling og miljøets betydning for at den skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og omgivelser.
  • Gi hundeeierne grunnlag for trening av hverdagslydighet av egen hund.

Målgruppe:

Alle hundeeiere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Presentasjon av kursdeltakere og deres hunder. Orientering om kurset. Gjennomgang av læringsmetoder og planlegging av læringsmål for den enkelte hundeeier/hund. Grunnferdigheter i hverdagslydighet

Stikkord:

Kursleder vil følge opp den enkelte hund individuelt og vil dermed tilpasse mål og aktiviteter etter den enkelte hund. Innlæring av Lineføring i teori og praksis

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Grunnferdigheter i hverdagslydighet

Stikkord:

Gjennomgang av spørsmål i forbindelse med team forrig kursdag. Trening på momentet lineføring fra 1 kursdag. Innlæring av dekk, kontakttrening, forbipasseringstrening og sitt i teori og praksis
Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg, trening på momentet lineføring fra 1 kursdag.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Grunnferdigheter i hverdagslydighet

Stikkord:

Gjennomgang av spørsmål i forbindelse med team forrige kursdag. Trening på momentene dekk, kontakttrening, forbipasseringstrening og sitt fra 2 kursdag. Innlæring av stå, innkalling og bli i teori og praksis
Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg, trening på momentet lineføring fra 2 kursdag.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Oppfølging og repetisjon

Stikkord:

Gjennomgang av spørsmål, repetisjon av momentene som er gjennomgått tidligere. Evaluering av kurset

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis