1294 Soppmat

Mål:

Lære forskjellige måter å bruke sopp i mat på og hvordan forskjellige sopparter best kan utnyttes

Målgruppe:

Alle interesserte

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Tilgangen på kjøkken og kokker er avgjørende for maksimum deltakerantall

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Fersk sopp. Hvilke matsopper bør deltakerne prøve å finne til matlagingen?

Stikkord:

Demonstrasjon av arter og undervisning om voksested (substrat, naturtype) for deltakerne ved soppsakkyndig.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning. Eksemplarsamling. Bildemateriell.

Problemstillinger:

Sette deltakerne i stand til å plukke de arter og mengder fersk sopp som trenges til matlagingen.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Plukke fersk sopp i egnet plukketerreng med soppsakkyndig som veileder og kontrollør.

Stikkord:

Kremler, risker, steinsopp - skrubb - smørsopp - sandsopp og andre rørsopper, blek og rødgul piggsopp, kantareller og trompetsopper, sleipsopp og annen tilgjengelig matsopp

Arbeidsform og gjennomføring:

Sopptur med veiledning og kontroll

Problemstillinger:

Finne nok fersk soppmateriell til matlagingen.

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Soppkontroll ved soppsakkyndig og rensing av sopp. Hvordan oppbevare soppen til neste dag? Hvordan forberede bruk av frossen og tørket sopp?

Stikkord:

Klargjøring av sopp til bruk under matlagingen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning av kokk. Gruppearbeid.

Problemstillinger:

Hvordan behandle funnet sopp som skal brukes til mat?

4. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Bruke funnet fersk, frosset og tørket sopp i forskjellige matretter. .

Stikkord:

Hva egner seg til hva, og hvordan må soppen behandles?

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk demonstrasjon og forelesning ved kokk

Problemstillinger:

Sette deltakerne i stand til å bruke matsopp på best mulig vis.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Sopphåndbøker, soppkorg, soppkniv, soppbørste, turutstyr

Krav til lærer/instruktør:

Kokk eller matlager med lignende fagkunnskap i matlaging. Medintruktør: Soppsakkyndig (hvis kokken selv ikke har slik utdanning)

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kokebøker og soppbøker med matsopper og forvekslingsarter som ikke kan brukes eller er giftige.

Opplegg for evaluering:

Samtale