1289 Eksteriørutstilling hund

Mål

Lære å handle/vise hund på eksteriørutstilling og forstå gangen i en utstilling

Målgruppe

Hundeeiere som ønsker å lære mer om hvordan man stiller hund på en eksteriørutstilling

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Grunnleggende handling

Stikkord

Hvordan vi skal plassere utstillingsbåndet
Hvordan vi skal lese hundene våre
Grunnleggende bevegelser i ringen

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser med instruksjon

Problemstillinger

Hvprdan få en trygg hund i utstillingsringen?

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Grunnleggende handling

Stikkord

Trening på føring av hunden
Oppstilling
Gjennomgang av den enkelte hund
Trene på tannvisning og at fremmede tar pøå hunden

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser med instruksjon

Problemstillinger

Hvordan føre hunden i utstillingsringen?

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Innlæring og trening på teknikker

Stikkord

Bevegelsesmønstre i ringen
Oppstilling av ulike raser
Bordtrening
Kontakt med handler med flere hunder i ringen

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser med instruksjon

Problemstillinger

Hvordan føre hunden i utstillingsringen?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Utstilingsteori

Stikkord

Gjennomgang av NKKs utstillingsreglement
Enkel hundeanatomi og ekteriørbegreper
Hva skjer på utstilling?
Hva må man huske å ha med seg?

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning

Problemstillinger

Hvilke lover og regler gjelder for ekteriørutstillinger?
Hvordan er gruppeinndelingen, regler for deltakelse, premiegrad, sløyfer, titler ol?
Hvordan lese forstå kritikkskjema?Hvordan stele hunden i forkant og hvordan bør handler være kledd

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Innlæring og trening på teknikker

Stikkord

Innlæring av teknikker og posisjoner
Trygghet og innlæring av bordsituasjonen
Kroppsspråk og samhandling mellom hund oghandler.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske gjennomføring med instruksjon Forelesning

Problemstillinger

Hvordan bruke rette teknikker for å få frem det beste i egen hund?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Repetisjon og øvelsene satt i system

Stikkord

Det settes opp en ring og rutiner øves
Bevegelse av hund i trekant/triangel
Full gjennomgang av utstilling med hver hund\ Visning av flere hunder samtidig, oppstilling for skriving av kritikk

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser med instruksjon

Problemstillinger

Lære hvordan vi best viser hunden vår på utstilling

Litteratur/materiell for deltakerne

Utdrag fra NKKs utstillingsreglement
NKKs brosjyre "Ny i ringen", lastes ned av den enkelte deltaker

Krav til lærer/instruktør

Må ha stilt ut hund eksteriør minst 2 ganger i større utstillinger, feks. NKK.
Skal kunne reglementet og de ulike premiegradene, vite gangen i utstilling fra oppmøte til BIS finale

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

NKKs utstillingsreglement. Evt, bøker av type hundeleksikon som kan gi tips om den enkelte hunderases standard