1279 Valpekurs - max 5 mnd

Mål:

Valpekurs skal være moro for folk og dyr - Hundefører skal få forståelse for hva det vil si å ha en valp, valpens behov, utvikling og læring - Valpen har lært å leke, tar spontant kontakt med fører og er godt igang med sosialiseringsprosessen. Valpen har lært sitt og å komme ved innkalling

Målgruppe:

Alle hundeeiere med hunder på valpestadiet, dvs. opp til max 5 mnd ved kursstart

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

All innlæring foregår med positive innlæringsmetoder - etter "innlæringsveien"

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Introduksjon uten hund

Stikkord:

Om Lørenskog Hundeklubb, om innlæring, positive innlæringsmetoder, påvirkning (motivasjon), utløse handling, forsterkning. Presentasjon av instruktører og kursdeltagere. Fortelle om kuset om innhold de forskjellige kveldene. Kursdeltagernes forventninger. Demonstrasjon av kontakt, spontankontakt, lek og innlæringsmetode. Lekse til neste kurskveld.

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Observasjon og kontakt

Stikkord:

Leksekontroll Alle ekvipasjene viser - en og en - hva de kan av kontakt, spontankontakt, lek og ros/timing. Trening på kontakt. Teori om ro-trening, lek og kontakt. Ro-trening. Etter dette er enkelt for instruktørene å målrette undervisningen for den enkelte ekvipasje.

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Kursdeltagerne spiller inn hvorfor de synes kontakt er viktig.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Sitt/Ros/Belønning/Timing/Friord

Stikkord:

Leksekontroll Kontakt/spontankontakt, lek (som kontaktskaper og belønning)innlæring av sitt, ro-øvelser med forstyrrelse/berøring av instruktør. Tema: Ros/belønning/timing og friord

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Kursdeltagerne spiller inn hva de tror/synes er viktig i de ulike temaene.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Innkalling

Stikkord:

Leksekontroll Jobb med sitt, lek, innkalling, rotrening (valpene skal være i ro på fremmede fang) Tema: Innkalling

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Kursdeltagerne spiller inn hvorfor de tror innkalling er viktig

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forbudsord og bordtrening

Stikkord:

Leksekontroll Jobb med kontakt, lek, sitt med kontakt. Vi lærer inn forbudsord. Vi lærer valpen å blir trygg oppå bordet og bli håndtert av instruktør. Rotrening (valpene skal være i ro på fremmede fang) Tema: Miljø-trening og forbudsord

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Kursdeltagerne spiller inn sine synspunkter og tanker rundet problemstillingene

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Besøk hos veterinæren

Stikkord:

Kontakttrening, lek, sitt og miljøtrening ute. Rotrening på venteværelset. Alle valpene blir håndtert av veterinær el.l. Tema: helse

Arbeidsform og gjennomføring:

Veterinær holder foredrag om helsespørsmål knyttet til valp. Kursdeltagerne forbereder spørsmål

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Ulike mestringsøvelser

Stikkord:

Leksekontroll Vi varmer opp med kontakt, lek, sitt og innkalling. Valpene utfordres gjennom tunnel og hoppehinder (med planken på bakken). Repetisjon av forbudsord. Enkel møtetrening - kontakt m/forstyrrelser. Rotrening. Tema: Ulike typer hundesport

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Kursdeltagerne spiller inn sine synspunkter og tanker

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Bydag

Stikkord:

Teori om oppførsel i nytt miljø. Jobbe med kontakt, gå pent i bånd, sitt, lek. Utfordre valpen gjennom å besøke: gater, fortau, krysse vei, inn i P-hus, kjøre heis, innom bussterminal, trene sammen på torget. Rotrening. Oppfølging av utrygge valper

Arbeidsform og gjennomføring:

Egentrening i nytt miljø - tett oppfølging av instruktørene

9. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Aktivisering - hjernetrim

Stikkord:

Leksekontroll Jobbe med kontakt, lek, sitt, enkle hjernetrimleker, enkle møteøvelser, innkalling, rotrening og "legge seg". Tema: Hvorfor hjernetrim

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Kursdeltagerne spiller inn sine synspunkter og tanker

10. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Avslutning

Stikkord:

Leksekontroll Jobbe med kontakt, lek, sitt, innkalling, møtetrening, rotrening. Ekvipasjene får noen minutter til å vise hva de er mest stolt over å har fått til i løpet av kurset. Spørretime og videre anbefaling. Evaluering. Kursbevis.

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Kursdeltagerne har forberedt spørsmål til "ønsketimen"

Litteratur/materiell for deltakerne:

Valpekurs - hefte utarbeidet av Lørenskog Hundeklubb.
Vi anbefaler også andre bøker: bl.a. "Din Hund" av Jærverud og "Din hund - fortsetter"

Krav til lærer/instruktør:

Hovedinstruktør skal være NKK-godkjent instruktør. Er det flere enn 5 deltagere på et kurs er det med en instruktør til eller hjelpeinstruktør (gjennomgått klubbens hjelpeinstruktørkurs) eller instruktørelev med lang erfaring.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Lørenskog Hundeklubb har utarbeidet Instruktørveiledning for valpekurset

Opplegg for evaluering:

Lørenskog Hundeklubb har utarbeidet et kombinert forventnings- og evalueringsskjema. Forventningene fylles ut kurskveld 1 og evalueringen kurskveld 10