1271 Kystmeite

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære om kystmeite
 • Gjennom innsikt i utstyr, agn, fiskeplasser og fisketeknikker.
 • Få opp interessen for kystmeite i Nord Norge.
 • Rekruttering av nye medlemmer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom og voksne

Innhold

1. samling
TmL: 5
TuL: 3
Tema:
Kystmeite fra land

Stikkord:

 • Agn: det som finnes i fjæra, sei, makrell, sild, brissling, smårøye, hvitting, hyse.
 • Stenger, sneller, kroker.
 • Agnpose.

Arbeidsform og gjennomføring:
Kurset vil foregå ute ved fiskeplassen

Problemstillinger:

 • Valg av fiskeplass, meite fra båt.
 • Meite på ulike fiskesorter.
 • Hvilke agn til hva?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

 • Kurset kan gjennomføres inne med en teori del.
 • Den andre delen med praktisk fiske gjøres ute på fiskeplassen.
 • Et av målene er å få flest mulig til å starte med dette spennende fisket.
 • Vi har som plan å kunne arrangere konkurranser innen denne formenen for fiske framover.