1271 Kystmeite

Mål:

Lære om kystmeite
Gjennom innsikt i utstyr, agn, fiskeplasser og fisketeknikker.
Få opp interessen for kystmeite i Nord Norge.
Rekruttering av nye medlemmer.

Målgruppe:

Ungdom og voksne

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset kan gjennomføres inne med en teori del.
Den andre delen med praktisk fiske gjøres ute på fiskeplassen.
Et av målene er å få flest mulig til å starte med dette spennende fisket. Vi har som plan å kunne arrangere konkurranser innen denne formenen for fiske framover.

1. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 3

Tema:

Kystmeite fra land

Stikkord:

Agn: det som finnes i fjæra, sei, makrell, sild, brissling, smårøye, hvitting, hyse.
Stenger, sneller, kroker.
Agnpose.

Arbeidsform og gjennomføring:

Kurset vil foregå ute ved fiskeplassen

Problemstillinger:

Valg av fiskeplass, meite fra båt. Meite på ulike fiskesorter. Hvilke agn til hva?