1265 Klatreinstruktør Sport

Mål:

- deltakerne skal bevisstgjøres om grunnleggende forutsetninger for sikker klatring på boreboltsikrede sportsklatrefelt.
- deltakerne skal gjøres godt kjent med metodesett og undervisningsprinsipper for sportsklatring.
- kurset skal bevisstgjøre deltakerne om rollen som klatreinstruktør i sportsklatring og ansvaret som følger med.
- deltakerne skal vise reflekterte holdninger til etikk for bruk og plassering av borebolter og etablering av klatrefelt.
- deltakerne skal også vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk og formidling.

Målgruppe:

Aktive klatrere

Antall deltakere:

4 deltakere pr. instruktør

1. samling

Timer med lærer: 11

Tema:

- helhetlig sikkerhetstenkning
- bevegelsesteknikk
- personlig utstyr og basismetoder for klatring
- rappell og opphenging av topptau

Arbeidsform:

Kurset gjennomføres på utendørs klatreklippe sikret med borebolter, og skal ha muligheter for både topptauklatring og ledklatring. Det skal være lett å komme seg mellom toppen og bunnen av klippen. Klippen bør ha klatreruter av ulik vanskegrad som setter krav til flere klatreteknikker slik at man får klatring både på sva, samt i vertikal og overhengende vegg. Det skal være mulig å legge standplass i bunnen av veggen. Klippen bør ha jevnlig tilsyn av en lokal klatreklubb eller annen instans som vurderer boreboltenes tilstand.
Gjennom øvelser og klatring skal standard metodesett, taulagsrutiner og sikkerhetskrav gjennomgås. Deltakerne må samtidig gis begrunnet og nyansert tilbakemelding på sin egen praksis. Deltakerne skal motiveres til å være aktive, ta initiativ, være deltakende i diskusjoner og vise forståelse og innsikt i tema som tas opp.

2. samling

Timer med lærer: 11

Tema:

- ledklatring
- metoder for snumanøver på snufester
- utearena, bolter og etikk
- veglederrollen
– formidling, ins

Arbeidsform:

Se samling 1.

Krav til deltakerne:

- klatrekurs eller tilsvarende kunnskaper
- minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike klatrefelt
- sikkert og metodisk kunne lede grad 5+ på første blikk på boreboltsikrete sportsklatreruter
- bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring

Litteratur/materiell for deltakerne:

Veiledende kursprogram:
Se Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører.
Obligatorisk litteratur/materiell:
- Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører.
- DNT fjellsports metodesett for bre og klatring
- DNT fjellsports instruktørhandbok

Krav til lærer/instruktør:

Arrangøren må være NF godkjent. Kursleder må være fjellkursleder eller klatreinstruktør 2, instruktør kan være klatreinstruktør 1.

Opplegg for evaluering:

Deltagerne skal få en løpende, muntlig tilbakemelding gjennom kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltager. Deltageren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Deltakerne skal vise gode og reflekterte holdninger til rollen som klatreinstruktør og sportsklatring som aktivitet for å bestå kurset. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt i prioritert rekkefølge:
- sikkerhet
- egenferdighet
- formidlingsevne
- lederskap
Det gis karakter bestått / ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.