1260 Ambassadør i DNT mod.1

Mål:

Hovedmål:
Være en god ambassadør for DNT.

Delmål:
- god kunnskap om DNTs og medlemsforeningens mål og strategier.
- god kunnskap om DNTs og medlemsforeningens basisaktiviteter, ruter og hytter.
- god kjennskap til friluftsloven og allemannsretten.
- kunnskap om DNTs turlederutdanning
- kunnskap om presentasjonsteknikk og profileringsaktiviteter.
- profilere DNT og medlemsforeningen på stand, ulike arrangementer og turer.

Målgruppe:

DNT medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, dugnadsfolk, de som ønsker å ta hele turlederstigen eller annen utdanning i DNT.

Eventuelle merknader:

Dette kurset gir ikke tilskudd fra Studieforbundet pga. at det bare er på 3. timer (loven sier minst 8. timer). For at kurset skal gi tilskudd, må det gjennomføres som del en, sammen med del to som er 2822 Grunnleggende turleder mod. 2. Når disse to kursene arrangeres sammen skal du bruke studieplannummer 2812.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

- DNT og medlemsforeningen
- DNTs turlederutdanning
- DNTs hytter og ruter
- Friluftsloven og allemannsretten
- Naturkunnskap
- Presentasjonsteknikk

Arbeidsform:

Organisering/gjennomføring Forelesning og korte gruppearbeid. Powerpointpresentasjon som lastes ned fra http://www.turistforeningen.no/foreningsnett under ”kurs og utdanning”.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Veiledende kursprogram
http://www.turistforeningen.no/foreningsnett/file.php?dir=/Kurs og utdanning/Turleder/Kursplaner&fo_id=6696&root=/Kurs og utdanning

Krav til lærer/instruktør:

Ansatt/tillitsvalgt eller annen som kjenner godt til DNT systemet og lokal turistforening.