1257 Lydighet - vidreg.

Mål

Målet med kurset er å bevisstgjøre deltagerne på hvilke virkemidler og læringsmetoder som kan benyttes for å få et godt samspill mellom hunden og dens omgivelser – uansett hvilke langsiktige mål deltagerne har for sitt hundehold.

Målgruppe

Kurset bygger på valp/grunnkurs (eller tilsvarende) og forutsetter at deltagerne har basiskunnskaper om grunnleggende læringsteorier.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset bygger på valp/grunnkurs (eller tilsvarende) og forutsetter at deltagerne har basiskunnskaper om grunnleggende læringsteorier. Kurset baserer seg utelukkende på prinsipper om belønning og positiv forsterkning for å oppnå ønsket adferd. Hardhendt håndtering av hundene godtas ikke.

I løpet av kurset vil deltagerne få en innføring i alle enkeltmomenter som inngår i appellmerkeøvelsene og ulike metoder for innlæring av disse. Det vil også bli lagt vekt på hvordan disse øvelsene kan brukes både i dagligdagse situasjoner og i konkurransesammenheng. Generell læringsteori, aktivisering og belønningsformer er gjennomgangstemaer, og faktorer som påvirker hundens evne til å ta imot læring (for eksempel stress) vil også bli berørt.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

- Introduksjon og presentasjoner

Stikkord

- Orientering om kursplanen
- Utfylling av registreringsskjema
- Hvordan bygge et godt samspill?
- Kontakt
- Innlæringsmetoder
- Belønning

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

- Aktivisering
- Kroppspråk og stemmebruk
- Effektive pauser
- Avslapning/roligtrening

Stikkord

- Sitt i ulike posisjoner + bli
- Innkomst ”på plass”
- Følgetrening
- Passeringsring
- Innkalling

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

- Motivasjon
- Generalisering

Stikkord

- Tannvisning
- - Dekk i ulike posisjoner + bli
- Følgetrening/lineføring med vendinger
- Møtetrening
- Innkalling

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

- Stress
- Korrigering

Stikkord

- Kontakt i utgangsstilling
- Sitt/bli (repetisjon) med forstyrrelse
- Innkomst (repetisjon), større avstand
- Lineføring/fri ved fot med kontakt og sitt
- Nesearbeid (søk)

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

- Innlæring kontra avlæring
- Bruk av alternative kommandoer (fløytesignal, tegn)

Stikkord

- Passeringsring
- Dekk+bli (repetisjon) med forstyrrelser (fellesdekk)
- Stå i ulike posisjoner + bli
- Innkalling med forstyrrelse

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hundens språk og språkforståelse
- Konkurranselydighet mot hverdagslydiget; er det noen forskjell?

Stikkord

- Tannvisning i utgangsstilling
- Lineføring/Fri ved fot med vendinger
- Balansetrening
- Apportering
- Innkalling med innkomst (større avstand)

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hvor lang tid tar det egentlig å lære?
- Repetisjon og framdrift

Stikkord

- Problemløsning og aktivisering; tur i nærområdet
- Gamle øvelser i nytt miljø
- Spor

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

- Kursavslutning; evaluering
- Veien videre
- Informasjon om andre aktiviteter i klubben

Stikkord

- Repetisjon av alle øvelser
- Kurstest

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

Litteratur/materiell for deltakerne

Deltakerne får kommenterte litteraturlister samt diverse treningstips. Konkurransereglementet benyttes som læremateriell.

Krav til lærer/instruktør

Det benyttes lærekrefter med god faglig bakgrunn.