1255 Blodspor

Mål:

Forberede hund og fører på godkjenning for ettersøk og konkuransespor

Målgruppe:

Personer som har interesse for spor og ettersøk

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teori samling- hvordan og hvorfor trene blodspor

Stikkord:

Presentasjon Hvorfor blodsportrening Hvorfor følger hunden ett spor Sportyper Utstyr Fremgangsmåte Treningsmetoder Progresjon i treninga Hunderaser Ansvar ovenfor folk og dyr

Arbeidsform:

Teori innendørs,

Problemstillinger:

Hva er viktig å tenke på under trening. Hvilke utfordringer kan vi støte på.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fortsette/ repetisjon av teori fra 1. samling og legge spor

Stikkord:

Øving på å legge spor Teste hundene på enkle spor

Arbeidsform:

Legge spor i terreng. Teori i påvente av at sporene får litt liggetid.

Problemstillinger:

Hva bør man tenke på i forbindelse med trening?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Trene spor og ta opp spørsmål fra deltagerne

Stikkord:

Legge spor for hverandre

Arbeidsform:

Legge spor i terreng. Teori i påvente av at sporene får litt liggetid

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Trene spor og ta opp spørsmål fra deltagerne

Arbeidsform:

Gå spor som er lagt ut på forhånd

Problemstillinger:

Er vi klare for prøve?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kurshefte er utarbeidet av insruktør ut i fra egne kunnskaper og erfaring.

Krav til lærer/instruktør:

Innstruktør må ha erfaring fra sporarbeid.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Diverse bøker om blodspor og ettersøk.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema siste samling