1250 Rallylydighet- videreg. kl. 2 og 3

Mål

Elevene skal etter fullført kurs være motiverte for og i stand til å konkurrere i klasse 1, klasse 2 og klasse 3 ved Rally-Lp stevner.

Målgruppe

Deltakerne bør ha elementær kjennskap til grunnleggende lydighetsøvelser.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Deltakerne bør før kursstart ha fullført et nybegynnerkurs i rallylydighet eller ha opprykk til rallylydighet klasse 2.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Repetisjon av momenter fra Rally-Lydighet klasse I og innlæring av momenter fra klasse II

Stikkord

Glede. Samspill. Holdinger. Om positiv innlæring av øvelsene, om holdning til treningsvenner og konkurranser, tillatte kommandoer og kropsspråk.
Repetion av øvelsene 101-109
Innlæring av øvelser fra klasse II 1(201 8 tall-mat, 202 stopp-sitt-stå, 203 stopp,gå ifra- stå og 204 snu og kall inn).

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Samarbeid parvis, øvelser med og uten hund, gjennomføring av momenter fra klasse I og II.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Videreutvikling og opplæring i momenter fra Rally-Lydighet repetisjon av klasse I og innlæring av nye momenter i klasse II

Stikkord

Utgangsstillingen. Lineføring, svinger, tempoendringer. Viktigheten av at belønne på rette tid. Å finne optimal måte å belønne på for egen hund. Gjennomgang av "forstyrrelser" og hva de gjør med oss under trening/konkurranse.
Repetisjon av øvelser fra klasse I (øvelsene 110-120)
Innlæring av øvelser fra klasse II (205 Aavsluu høre, 206 høyre frem, 207 avslutt venstre, 208 venstre frem, 209 stopp- vri 180 grader – høre- stop og 210 stopp -vri 180 grader– venstre- stopp).

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Samarbeid parvis, øvelser med og uten hund, gjennomføring av momenter fra klasse I og II.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Videreutvikling og opplæring i momenter fra Rally-Lydighet klasse II

Stikkord

Repetisjon av momenter fra klasse I
Innlæring av nye momenter i klasse II (210 stopp-vri 180 grader – venstre- stopp, 211 stopp- fra sitt - helt om høre og rett frem, 212 stopp- fra sitt - helt om venstre frem, 213 sitt foran - 1,2,3 steg bakover, 214 send over hopp og 215 stopp- løp ifra – kall oinn foran i fart).
Innlæring av regler om Rally Lydighet herunder klasseinndeling og opprykksregler.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Samarbeid parvis, øvelser med og uten hund, gjennomføring av momenter fra klasse I og II.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Videreutvikling og opplæring i momenter fra Rally-Lydighet klasse I og klasse II

Stikkord

Repetisjon av momenter fra klasse I
Innlæring av nye momenter i klasse II (216 stopp- sitt- springmars, 217 stopp- høyre skritt- stopp og 218helomvending- venstre).
Fullføre hele klasse II på en hel bane. Gjennomgang av regler om diskvalifikasjon og poengtrekk.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Samarbeid parvis, øvelser med og uten hund, gjennomføring av momenter fra klasse I og II.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Videreutvikling og opplæring i momenter fra Rally-Lydighet klasse II og klasse III

Stikkord

Repetisjon av momenter fra klasse II
Innlæring av nye momenter fra klasse III (301 stopp- stå- dekk, 302 stopp- stå- sitt, 303 stå under marsj - gå rundt, 304 gå tre steg bakover, 305 lengdehopp og 306 tunnel.
Innlæring av regler om antall øvelser, tid og skiltsammensetning for hver klasse.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Samarbeid parvis, øvelser med og uten hund, gjennomføring av momenter fra klasse I, II og III.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Videreutvikling og opplæring i momenter fra Rally-Lydighet klasse II og klasse III

Stikkord

Repetisjon av klasse II
Innlæring av nye momenter fra klasse III (307 send over 2 hopp, 308 snurr under marsj, 309 inn i front og rygg, 310 sikk- sakk mellom beina, 311 stopp -stå- gå ifra - berør, 312 tilbake- forover fra stå og 313 dekk under marsj).
Gjennomgår teori om hvordan man legger opp treningene for sin egen hund. Variasjon i aktivitet, treningsmål, presisjon og forventninger til resultatet.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Samarbeid parvis, øvelser med og uten hund, gjennomføring av momenter fra klasse I,II og III.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Videreutvikling og opplæring i momenter fra Rally-Lydighet klasse II og klasse III

Stikkord

Repetisjon av momenter fra klasse II
Gjennomføring av en hel bane i klasse III.
Samtale om viktigheten av å trene sammen, finne løsninger på utfordringer i treningen. Forberedelse til konkurranse.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Samarbeid parvis, øvelser med og uten hund, gjennomføring av klasse III.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Videreutvikling og opplæring i momenter fra Rally-Lydighet klasse II og klasse III

Stikkord

Gjennomføring av en hel bane i klasse I, klasse II og klasse III.
Kurset avsluttes med øvelser i konkurranse, utdeling av kursbevis og råd om videre trening for hver enkelt ekvipasje.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Samarbeid parvis, øvelser med og uten hund, gjennomføring av klasse I, II og III.

Litteratur/materiell for deltakerne

Regelverk for Rally-Lydighet.

Krav til lærer/instruktør

Utdannet rallylydighetsinstruktør. Eventuelt konkurrerer selv aktivt i klasse 3 eller eliteklasse i rallylydighet.