1239 Videreg. jaktkurs retriever jaktprøve

Mål:

Gi hundeeieren treningsmetoder og øvelser som gjør hunden egnet til å starte i åpen klasse og eliteklasse på jaktprøve.

Målgruppe:

For retrievereiere som har startet i begynnerklasse på jaktprøve.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Presentasjon av instruktør og kursdeltakere. Kort orientering om kurset. Jaktlydighet. Markeringstrening. Grunnapport.

Stikkord:

Lederskap. Motivasjon. Fri ved fot. Arbeide samtidig med andre hunder.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fotgåing i kupert terreng med diverse forstyrrelser. Stopp på fløyte. Markeringer med terrengskifter og skjult nedfall. Søksarbeid.

Stikkord:

Hvordan utvikle hundens forståelse av terreng og utholdenhet i arbeidet.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Jaktlydighet. Innlæring av rette linjer. Bruk av ulike terreng. Variasjon i treningen med flere områder. Bruk av skudd.

Stikkord:

Ro rundt foten. Bryte forventninger. Arbeide med andre hunder.

Arbeidsform:

Teori og praksis

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Jaktlydighet. Arbeid på vann. Søkstrening på land og vann.

Stikkord:

Svømme over vann. Videre arbeid med søkstrening.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Jaktlydighet. Dirigeringer. Introduksjon av vilt.

Stikkord:

Stopp på fløyte. Sidedirigeringer. Videre ut. Innkalling på fløyte. Bruke vilt i noen av øvelsene.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Praktisk gjennomføring av en jaktprøve i åpen og eliteklasse.

Stikkord:

Hvordan forberede seg til prøven.

Arbeidsform:

Teori og praksis

Litteratur/materiell for deltakerne:

Diverse artikler. Bok; Lena Bratsberg: Retrieveren som apportør.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring i jaktprøver med egen hund. Og evt. godkjent instruktør gjennom Norsk Kennel Klubb eller tilsvarende utdannelser.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema deles ut siste kurskveld til støtte for utvikling av instruktør og studieplan.